Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2011/12

Ogłoszenie dla osób ubiegajacych się o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2011/2012.


O stypendium mogą ubiegać się:
  • uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
  • wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży (dzieci i młodzież upośledzona umysłowo w stopniu głębokim uczęszczająca na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze) realizację obowiązku szkolnego do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauczania,
  • wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku nauki do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
  • uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
  • słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
W przypadku kolegiów nauczycielskich, języków obcych, pracowników służb społecznych wniosek należy złożyć w terminie od dnia 01.07.2011r. do dnia 15.10.2011r. w Poznańskim Centrum Świadczeń lub przesłać drogą pocztową lub elektroniczną na adres Centrum.

Stypendium szkolne przyznawane jest na podstawie dochodu netto rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Np., jeżeli rodzic składa wniosek w miesiącu lipcu przedstawia dochody rodziny za miesiąc czerwiec. Kwota dochodu netto uprawniająca do przyznania stypendium nie może być wyższa niż 351 zł na osobę w rodzinie.  

Wniosek może złożyć rodzic, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych, ośrodka umożliwiającego dzieciom upośledzonym realizację obowiązku szkolnego. Świadczenia mogą być również przyznawane z urzędu.

Wnioski oraz załączniki można pobrać w Poznańskim Centrum Świadczeń mieszczącym się w Poznaniu przy ul. Wszystkich Świętych 1 lub ze strony internetowej www.pcs-poznan.pl

Wnioski należy złożyć w terminie od dnia 01.07.2011r. do dnia 15.09.2011r. w Poznańskim Centrum Świadczeń lub przesłać drogą pocztową lub elektroniczną na adres Centrum.

Godziny otwarcia Centrum:
poniedziałek 7:30 - 16:00,
piątek 7:30 - 15:00,
pozostałe dni tygodnia  7:30 - 15.30.

Dane adresowe szkoły
  • ul. Raszyńska 48
  • 60 – 135 Poznań
  • 61 861 00 27
  • Fax: 61 861 00 43
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dojazd
autobusy: 150, 163, 164, 169, 179, 191, 193;
tramwaje: każdy, który jedzie na pętlę na Górczynie (narożnik ulic Głogowskiej i Ściegiennego). tramwaje: każdy, który dojeżdża do INEA Stadion.
Copyright © 2018 Zespół Szkół Budowlanych Poznań Technikum Budowlane i Liceum. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie Trojka Design