Technikum Budowlano - Drzewne

Technik renowacji elementów architektury

Technik renowacji elementów architektury Technik renowacji elementów architektury - w klasie tej bazujemy na wieloletniej tradycji prowadzenia klas liceum zawodowego w zakresie kształcenia renowatora zabytków architektury.


Uczniowie zdobywają umiejętności w zakresie wykonywania renowacji sztukatorskich i kamieniarskich elementów architektury, organizacji i realizacji prac renowatorskich.
Potencjalne miejsca pracy to: biura projektowe, pracownie architektoniczne, firmy świadczące usługi w zakresie konserwacji zabytków;
Nasi absolwenci brali udział w odnawianiu Kościoła Farnego oraz Klasztoru Franciszkanów w Poznaniu.
Oferujemy własne zaplecze warsztatowe z pracownią sztukatorską i budowlaną.

W trakcie nauki realizowany jest program nauczania przedmiotów ogólnych, taki jak w liceum ogólnokształcącym.
W zakresie rozszerzonym nauczana jest matematyka i język angielski a jako przedmiot uzupełniający – fizyka w budownictwie.
Język angielski w zakresie rozszerzonym będzie prowadzony w grupie dla początkujących i dla zaawansowanych.
Jako drugi język obcy – do wyboru przez ucznia – będzie język niemiecki lub język rosyjski.
Taki zestaw przedmiotów ogólnokształcących wspomaga nauczanie przedmiotów zawodowych a także dobrze przygotowuje do zdania egzaminu maturalnego a następnie do studiów wyższych na kierunkach politechnicznych , architektonicznych, artystycznych i ścisłych. Absolwent jest także bardzo dobrze przygotowany do pracy zawodowej – zarówno w kraju jak i za granicą we współpracy z różnymi firmami jak i na własny rachunek.

W związku z nową podstawą programową w klasie pierwszej, dla ułatwienia uczniom nauki,  SZKOŁA  ZAPEWNIA  BEZPŁATNY  KOMPLET  PODRĘCZNIKÓW DO  WSZYSTKICH  PRZEDMIOTÓW wypożyczany każdemu uczniowi z biblioteki szkolnej na cały rok nauki.

W zakresie fachowej wiedzy zawodowej absolwent będzie przygotowany do wykonywania  oraz renowacji sztukatorskich i kamieniarskich elementów architektury, odnawiania murów nieotynkowanych, tynków, powłok malarskich, okładzin ceramicznych i kamiennych. Przedmiotem kształcenia będzie również organizowanie i realizacja prac renowacyjnych, przygotowywanie dokumentacji przetargowej a także zagadnienia podejmowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w tym zakresie.

Szkoła nasza kształcenie w tej specjalności prowadzi od ponad pięćdziesięciu lat. Rozpoczęło ono się na poziomie szkoły zasadniczej w zawodzie sztukatora a następnie było kontynuowane  w powołanym w 1988 roku Liceum Zawodowym Renowacji Zabytków Architektury. Od 2003 roku kształcenie w zawodzie renowatora zabytków architektury mogło odbywać się tylko w szkole policealnej. Związane to było z reformą oświaty, w ramach której zlikwidowano licea zawodowe jako typ szkoły.           

W naszym Zespole Szkół prowadziliśmy dalej takie kształcenie w istniejącej szkole policealnej, kontynuując tradycje byłego Liceum Zawodowego Renowacji Zabytków Architektury. W tej chwili wprowadza się możliwość kształcenia w tym zawodzie dla absolwentów gimnazjów jako przyszłych techników renowacji elementów architektury. Szkoła posiada wysokokwalifikowaną kadrę nauczycielską oraz bogatą bazę dydaktyczną w postaci pracowni zajęć teoretycznych oraz świetnie wyposażonych do kształcenia w tym zawodzie warsztatów szkolnych. Mamy również szerokie kontakty z firmami specjalistycznymi prowadzonymi bardzo często przez naszych absolwentów – renowatorów zabytków architektury. W ten sposób jesteśmy najlepiej przygotowani do nauki w tym zawodzie, gwarantując kształcenie zawodowe na odpowiednim poziomie, właściwie przygotowujące do zdania egzaminów z dość specyficznych, specjalistycznych kwalifikacji oraz w przyszłości pracę dobrych fachowców przy odnawianiu obiektów dziedzictwa narodowego w zakresie zabytków architektury a także do dalszych studiów kierunkowych w tej dziedzinie.

 

Tags: technikum technik renowacji elementów architektury sztukator liceum zawodowe renowacji zabytków architektury

Dane adresowe szkoły
  • ul. Raszyńska 48
  • 60 – 135 Poznań
  • 61 861 00 27
  • Fax: 61 861 00 43
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dojazd
autobusy: 163, 164, 169, 179, 191, 193;
tramwaje: każdy, który jedzie na pętlę na Górczynie (narożnik ulic Głogowskiej i Ściegiennego). tramwaje: każdy, który dojeżdża do INEA Stadion.
Copyright © 2018 Zespół Szkół Budowlanych Poznań Technikum Budowlane i Liceum. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie Trojka Design