Technikum Budowlano - Drzewne

Technik inżynierii sanitarnej

Technik urządzeń sanitarnych jest zawodem przygotowującym do organizowania, prowadzenia i koordynowania prac związanych z montażem instalacji i urządzeń sanitarnych oraz obiektów sieci komunalnych.

 

W trakcie nauki realizowany jest program nauczania przedmiotów ogólnych, taki jak  w liceum ogólnokształcącym.
W zakresie rozszerzonym nauczana jest matematyka i język angielski a jako przedmiot uzupełniający – fizyka w budownictwie
Język angielski w zakresie rozszerzonym będzie prowadzony w grupie dla początkujących i dla zaawansowanych.
Jako drugi język obcy – do wyboru przez ucznia – będzie język niemiecki lub język rosyjski.
Taki zestaw przedmiotów ogólnokształcących wspomaga nauczanie przedmiotów zawodowych a także dobrze przygotowuje do zdania egzaminu maturalnego a następnie do studiów wyższych na kierunkach politechnicznych  i innych ścisłych. Absolwent jest także bardzo dobrze przygotowany do pracy zawodowej – zarówno w kraju jak i za granicą we współpracy z różnymi firmami lub na własny rachunek.

Dla ułatwienia uczniom nauki, a także zmniejszenia wydatków rodziców, SZKOŁA  ZAPEWNIA  BEZPŁATNY  KOMPLET  PODRĘCZNIKÓW DO  WSZYSTKICH  PRZEDMIOTÓW wypożyczany każdemu uczniowi z biblioteki szkolnej na cały rok nauki.

W zakresie fachowej wiedzy zawodowej absolwent będzie przygotowany do organizowania i wykonywania robót przygotowawczych oraz robót właściwych związanych z budową sieci i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, wentylacyjno – klimatyzacyjnych oraz węzłów ciepłowniczych a także robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją oraz eksploatacją sieci komunalnych i instalacji sanitarnych. W przyszłości będzie mógł podejmować pracę w przedsiębiorstwach instalacyjnych, biurach projektowych, administracjach budynków mieszkalnych i tym podobnych firmach. Wyposażony będzie również w podstawową wiedzę z zakresu podejmowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej jak i przygotowywania dokumentacji przetargowej w tym zakresie.

Szkoła nasza kształcenie w zawodach instalacji budowlanych prowadzi od ponad pięćdziesięciu lat. Rozpoczęło ono się  na poziomie szkoły zasadniczej, kształcącej popularnych hydraulików – monterów instalacji wodno-kanalizacyjnej a także gazowej, wentylacyjno-klimatyzacyjnej oraz sieci komunalnych. Następnie rozbudowano kształcenie o technikum będące kontynuacją szkoły zasadniczej a później o technikum pięcioletnie, kształcące techników urządzeń sanitarnych.

Od 2003 roku, po reformie systemu oświaty, wprowadzono technikum czteroletnie, które kontynuuje wieloletnie kształcenie fachowców  w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych. Aktualnie jesteśmy jedyną szkołą w Poznaniu a nawet całym regionie Wielkopolski, kształcącą w zawodach instalacyjnych.

Posiadamy własne warsztaty szkolne gdzie uczniowie odbywają część zajęć praktycznych oraz kontakty z wieloma zaprzyjaźnionymi przedsiębiorstwami i firmami instalacyjnymi prowadzonymi, bardzo często, przez naszych absolwentów, którzy przyjmują uczniów na praktyki. Część praktyk uczniowie odbywają także na Politechnice Poznańskiej. W budynku szkoły posiadamy pracownie specjalistyczne do zajęć teoretycznych oraz do ćwiczeń. W szkole odbywają się także szkolenia organizowane przez specjalistyczne firmy instalacyjne, które od lat z nami współpracują, takie jak: Hansgrohe, Geberit, Kisan i Uponor. Po odbyciu takiego szkolenia uczeń otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Wykorzystując to wszystko wysoko kwalifikowana kadra nauczycielska,  potrafi najlepiej przygotować uczniów – zarówno w zakresie fachowej wiedzy teoretycznej jak i umiejętności praktycznych – do zdania egzaminów zawodowych oraz w przyszłości do fachowej pracy w budownictwie w zakresie szeroko rozumianych prac instalacyjnych lub do dalszych studiów na  Politechnice Poznańskiej.

 

 

 

Tags: technikum warsztaty szkolne technik inżynierii sanitarnej technik urządzeń sanitarnych fizyka w budownictwie

Dane adresowe szkoły
  • ul. Raszyńska 48
  • 60 – 135 Poznań
  • 61 861 00 27
  • Fax: 61 861 00 43
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dojazd
autobusy: 150, 163, 164, 169, 179, 191, 193;
tramwaje: każdy, który jedzie na pętlę na Górczynie (narożnik ulic Głogowskiej i Ściegiennego). tramwaje: każdy, który dojeżdża do INEA Stadion.
Copyright © 2018 Zespół Szkół Budowlanych Poznań Technikum Budowlane i Liceum. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie Trojka Design