Branżowa Szkoła I Stopnia

Rok szkony 2018/19. Uczniowie w Branżowej Szkole I stopnia przez trzy lata będą przygotowywali się do uzyskania dyplomu czeladnika lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodach budowlanych i drzewnych.

 

- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
- murarz - tynkarz,
- monter sieci i instalacji sanitarnych,
- stolarz,
- tapicer,
- mechanik - operator maszyn do produkcji drzewnej,
- cieśla, dekarz, betoniarz, zbrojarz, kamieniarz, kominiarz,
- inne zawody budowlane i drzewne

Będziemy starali się, by wszyscy zgłoszeni kandydaci zostali przyjęci do szkoły.

Uczniowie będą uczyli się przedmiotów ogólnokształcących, które są kontynuacją i zakończeniem nauki z gimnazjum. Umożliwi to w przyszłości absolwentom szkoły zasadniczej, dalszą naukę w szkole średniej.

Wszyscy uczniowie będą uczyli się języka angielskiego – w grupie dla początkujących lub dla zaawansowanych.

Dla ułatwienia uczniom nauki, a także zmniejszenia wydatków rodziców, SZKOŁA  ZAPEWNIA  BEZPŁATNY  KOMPLET  PODRĘCZNIKÓW DO  WSZYSTKICH  PRZEDMIOTÓW wypożyczany każdemu uczniowi z biblioteki szkolnej na cały rok nauki.

Uczniowie w zawodzie stolarza w zakresie nauki zawodu będą mieli teoretyczne przedmioty zawodowe nauczane na terenie szkoły, natomiast zajęcia praktyczne mogą odbywać w warsztatach szkolnych albo w dowolnie wybranym zakładzie pracy jako młodociani pracownicy. Decyzja w tym zakresie należy do kandydata i jego rodziców – jest podejmowana przed rozpoczęciem nauki na cały trzyletni jej okres. Szkoła posiada wykaz zakładów pracy, które są zainteresowane przyjęciem uczniów. Uczniowie w tym zawodzie, po ukończeniu 3-letniej szkoły będą mieli możliwość kontynuowania nauki w Branżowej Szkole II Stopnia w celu zdobycia tytułu technika oraz wykształcenia średniego branżowego i zdania matury.

Uczniowie w zawodzie tapicera, cieśli i innych zawodach drzewnych teoretyczne przedmioty zawodowe będą realizowali w każdej klasie na 4-tygodniowym kursie zawodowym. Zajęcia praktyczne mogą odbywać w zakładzie pracy jako młodociani pracownicy.

Przyszli stolarze w trakcie nauki zawodu zapoznają się z rodzajami drewna i tworzyw drzewnych, ich przydatnością do różnych celów, technologią obróbki, wykonywaniem wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych a także napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich. Zdobędą również umiejętność wykonywania prac związanych z obsługą i konserwacją maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w stolarstwie, racjonalną  gospodarką  materiałową,  kalkulacją, prawidłową organizacją stanowiska pracy oraz przepisami bhp.

Przyszli tapicerzy w trakcie nauki zawodu zapoznają się z materiałami i półfabrykatami tapicerskimi, oceną ich jakości i przydatności, operacjami szycia ręcznego i maszynowego, wykonywaniem pomocniczych prac stolarskich i ślusarskich, organizacją prac, racjonalną gospodarką materiałową, wykonywaniem części tapicerowanych wyposażenia środków transportu, sprzętu sportowego, turystycznego i medycznego, zasadami bhp, itd. Szkoła przygotowuje absolwentów do realizacji zadań w zakresie wykonywania prac dekoratorsko-tapicerskich związanych z wyposażeniem wnętrz, naprawą, renowacją i rekonstrukcją części tapicerowanych mebli, pojazdów i różnorodnego sprzętu. Wszyscy uczniowie, po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia będą mogli kontynuować naukę na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w celu zdobycia tytułu technika.

Uczniowie w zawodzie mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej w zakresie nauki zawodu będą mieli teoretyczne przedmioty zawodowe nauczane na terenie szkoły, natomiast zajęcia praktyczne mogą odbywać w warsztatach szkolnych albo w dowolnie wybranym zakładzie pracy jako młodociani pracownicy. Decyzja w tym zakresie należy do kandydata i jego rodziców – jest podejmowana przed rozpoczęciem nauki na cały trzyletni jej okres. Szkoła posiada wykaz zakładów pracy, które są zainteresowane przyjęciem uczniów.
Przyszli mechanicy-operatorzy maszyn do produkcji drzewnej zapoznają się z rodzajami drewna i tworzyw drzewnych, ich przydatnością do różnych celów i technologią ich obróbki. Absolwenci będą przygotowani do montowania, kontrolowania i nadzorowania pracy maszyn i urządzeń do produkcji drzewnej. Nabędą umiejętność obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w procesie produkcji materiałów drzewnych i wyrobów drzewnych. Zdobędą również informacje dotyczące bieżącej kontroli jakości surowców i produktów jak również wykonywania przeglądów i konserwacji maszyn i urządzeń, organizacji stanowiska pracy i przepisów bhp.
Dla ułatwienia uczniom nauki, a także zmniejszenia wydatków rodziców.
Wszyscy uczniowie, po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia będą mogli kontynuować naukę na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w celu zdobycia tytułu technika.

Uczniowie w innych zawodach drzewnych zdobywają wiedzę i umiejętności szczegółowe w zależności od charakteru zawodu oraz zakładu pracy w którym odbywają zajęcia praktyczne.

Uczniowie w zawodzie murarza-tynkarza, montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz  montera sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych w zakresie nauki zawodu będą mieli teoretyczne przedmioty zawodowe nauczane na terenie szkoły, natomiast zajęcia praktyczne mogą odbywać w warsztatach szkolnych albo w dowolnie wybranym zakładzie pracy jako młodociani pracownicy. Decyzja w tym zakresie należy do kandydata i jego rodziców – jest podejmowana przed rozpoczęciem nauki na cały jej trzyletni okres. Szkoła posiada wykaz zakładów pracy, które są zainteresowane przyjęciem uczniów.

Uczniowie w pozostałych zawodach budowlanych, takich jak dekarz, betoniarz-zbrojarz, zdun, kominiarz, kamieniarz i inne - teoretyczne przedmioty zawodowe będą realizowali  na 4-tygodniowych kursach zawodowych w każdej klasie. Zajęcia praktyczne mogą odbywać w zakładzie pracy jako młodociani pracownicy.
Wszyscy uczniowie, po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia będą mogli kontynuować naukę na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w celu zdobycia tytułu technika.

Przyszli murarze-tynkarze w trakcie nauki zawodu zapoznają się z różnymi rodzajami materiałów budowlanych i ich właściwościami, nabywają umiejętności wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych, budowy ścian w różnych technikach i technologiach oraz wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Będą również przygotowani do prowadzenia remontów i rozbiórek murowanych konstrukcji budowlanych oraz ich napraw. Zdobywają również wiedzę w zakresie racjonalnej gospodarki materiałami, kalkulacji, prawidłowej organizacji stanowiska pracy oraz przepisów  bhp.
Wszyscy uczniowie, po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia będą mogli kontynuować naukę na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w celu zdobycia tytułu technika.

Przyszli monterzy zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w trakcie nauki zawodu zapoznają się z różnymi rodzajami materiałów budowlanych i technologiami prac wykończeniowych w budownictwie. Jest to zawód szerokoprofilowy łączący wiele umiejętności wymaganych obecnie od fachowców przy kompleksowym wykonywaniu wykończeniowych  prac budowlanych. Absolwenci będą przygotowani do wykonywania montażu systemów suchej zabudowy, robót malarskich i tapeciarskich, układania płytek ceramicznych, wykończania posadzek, montażu balustrad i barierek, wykonywania okładzin schodów, ścian w różnych technikach murarskich oraz ich okładzin i dociepleń budynków. Zdobędą również wiedzę z zakresu gospodarki materiałami budowlanymi, kalkulacji, prawidłowej organizacji stanowiska pracy oraz przepisów bhp.
Uczniowie w tym zawodzie, po ukończeniu 3-letniej szkoły będą mieli możliwość kontynuowania nauki w Branżowej Szkole II Stopnia w celu zdobycia tytułu technika oraz wykształcenia średniego branżowego i zdania matury.

Przyszli monterzy sieci i instalacji sanitarnych w trakcie nauki zawodu zapoznają się z różnymi rodzajami materiałów instalacyjnych i technologiami ich zastosowania. Nabywają umiejętności w zakresie wykonywania robót przygotowawczych oraz robót właściwych związanych z budową sieci i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz węzłów ciepłowniczych a także robót związanych z ich konserwacją, naprawą i modernizacją. Zdobędą również wiedzę z zakresu gospodarki materiałowej, kalkulacji, prawidłowej organizacji stanowiska pracy oraz przepisów bhp.
Uczniowie w tym zawodzie, po ukończeniu 3-letniej szkoły będą mieli możliwość kontynuowania nauki w Branżowej Szkole II Stopnia w celu zdobycia tytułu technika oraz wykształcenia średniego branżowego i zdania matury.

Uczniowie w innych zawodach budowlanych zdobywają wiedzę i umiejętności szczegółowe w zależności od charakteru zawodu oraz zakładu pracy w którym odbywają zajęcia praktyczne.

Uczniowie kształcący się w zawodach: stolarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz monter sieci i instalacji sanitarnych, po ukończeniu 3-letniej szkoły będą mieli możliwość kontynuowania nauki w Branżowej Szkole II Stopnia w celu zdobycia tytułu technika oraz wykształcenia średniego branżowego i zdania matury.
Natomiast uczniowie zdobywający zawody: murarz-tynkarz, dekarz, betoniarz-zbrojarz, zdun, kominiarz, kamieniarz, mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej, tapicer, cieśla i inne zawody drzewne po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia będą mogli kontynuować naukę na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w celu zdobycia tytułu technika.

 

Wszyscy uczniowie, po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia będą mogli kontynuować naukę na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w celu zdobycia tytułu technika.

Dane adresowe szkoły
  • ul. Raszyńska 48
  • 60 – 135 Poznań
  • 61 861 00 27
  • Fax: 61 861 00 43
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dojazd
autobusy: 163, 164, 169, 179, 191, 193;
tramwaje: każdy, który jedzie na pętlę na Górczynie (narożnik ulic Głogowskiej i Ściegiennego). tramwaje: każdy, który dojeżdża do INEA Stadion.
Copyright © 2018 Zespół Szkół Budowlanych Poznań Technikum Budowlane i Liceum. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie Trojka Design