Technikum Budowlano - Drzewne

Technik inżynierii sanitarnej - po klasie ósmej

Cykl kształcenia: 5 lat
Przedmioty punktowane
: język polski, matematyka, fizyka, informatyka.
Przedmioty rozszerzone: język angielski.
Przedmioty uzupełniające: komputerowa obsługa programów branżowych.
Języki obce: język angielski - kontynuacja; drugi język do wyboru: niemiecki lub rosyjski.
Aktualnie jesteśmy JEDYNĄ SZKOŁĄ W CAŁYM REGIONIE WIELKOPOLSKI, KSZTAŁCĄCĄ W ZAWODACH INŻYNIERII SANITARNEJ.


Technik inżynierii sanitarnej
jest zawodem przygotowującym do organizowania, prowadzenia i koordynowania prac związanych z montażem instalacji i urządzeń sanitarnych oraz obiektów sieci komunalnych.
W trakcie nauki realizowany jest program nauczania przedmiotów ogólnych, taki jak w liceum ogólnokształcącym.
W zakresie rozszerzonym nauczana jest matematyka i język angielski a jako przedmiot uzupełniający – komputerowa obsługa programów branżowych.
Taki zestaw przedmiotów ogólnokształcących wspomaga nauczanie przedmiotów zawodowych a także dobrze przygotowuje do zdania egzaminu maturalnego a następnie do studiów wyższych na kierunkach politechnicznych i innych ścisłych.

Absolwent jest także bardzo dobrze przygotowany do pracy zawodowej – zarówno w kraju jak i za granicą we współpracy z różnymi firmami lub na własny rachunek.
W zakresie fachowej wiedzy zawodowej absolwent będzie przygotowany do organizowania i wykonywania robót przygotowawczych oraz robót właściwych związanych z budową sieci i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, wentylacyjno – klimatyzacyjnych oraz węzłów ciepłowniczych a także robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją oraz eksploatacją sieci komunalnych i instalacji sanitarnych.

Możliwości zatrudnienia:

- w przedsiębiorstwach instalacyjnych,
- biurach projektowych, administracjach budynków mieszkalnych i tym podobnych firmach,
- firmach budowlanych,
- w przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych,
- zakładach energetyki cieplnej i zakładach gazowniczych,
- państwowym nadzorze budowlanym,
- firmach zajmujących się dystrybucją materiałów i urządzeń sanitarnych.
- w ramach własnej działalności gospodarczej.

Szkoła nasza kształcenie w zawodach instalacji budowlanych prowadzi od ponad sześćdziesięciu lat. Rozpoczęło ono się na poziomie szkoły zasadniczej, kształcącej popularnych hydraulików – monterów instalacji wodno-kanalizacyjnej a także gazowej, wentylacyjno-klimatyzacyjnej oraz sieci komunalnych. Następnie rozbudowano kształcenie o technikum będące kontynuacją szkoły zasadniczej a później o technikum pięcioletnie, kształcące techników urządzeń sanitarnych. Od 2003 roku prowadzimy naukę w technikum czteroletnim a od 2019 roku po reformie systemu oświaty ponownie powracamy do pięcioletniego technikum, kontynuując wieloletnie tradycje kształcenia fachowców w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych.

Posiadamy własne warsztaty szkolne gdzie uczniowie odbywają część zajęć praktycznych oraz kontakty z wieloma zaprzyjaźnionymi przedsiębiorstwami i firmami instalacyjnymi prowadzonymi, bardzo często, przez naszych absolwentów, którzy przyjmują uczniów na praktyki. Część praktyk uczniowie odbywają także na Politechnice Poznańskiej. W budynku szkoły posiadamy pracownie specjalistyczne do zajęć teoretycznych oraz do ćwiczeń. W szkole odbywają się także szkolenia organizowane przez specjalistyczne firmy instalacyjne, które od lat z nami współpracują, takie jak: Hansgrohe, Geberit, Kisan i Uponor. Po odbyciu takiego szkolenia uczeń otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Wykorzystując to wszystko wysoko kwalifikowana kadra nauczycielska, potrafi najlepiej przygotować uczniów – zarówno w zakresie fachowej wiedzy teoretycznej jak i umiejętności praktycznych – do zdania egzaminów zawodowych oraz w przyszłości do fachowej pracy w budownictwie w zakresie szeroko rozumianych prac inżynierii sanitarnej lub do dalszych studiów na Politechnice Poznańskiej.

Ciekawostki

 

Tags: technik inżynierii sanitarnej technik urządzeń sanitarnych jedyna szkoła komputerowa obsługa programów branżowych

Dane adresowe szkoły
  • ul. Raszyńska 48
  • 60 – 135 Poznań
  • 61 861 00 27
  • Fax: 61 861 00 43
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dojazd
autobusy: 163, 164, 169, 179, 191, 193;
tramwaje: każdy, który jedzie na pętlę na Górczynie (narożnik ulic Głogowskiej i Ściegiennego). tramwaje: każdy, który dojeżdża do INEA Stadion.
Copyright © 2018 Zespół Szkół Budowlanych Poznań Technikum Budowlane i Liceum. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie Trojka Design