Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Kadra pedagogiczna i pracownicy szkoły

DYREKTOR

mgr Tomasz Szłapiński
język angielski,
wprowadzenie do kryminologii i resocjalizacji

WICEDYREKTOR

mgr Aleksander Dolański
geografia, edukacja dla bezpieczeństwa

WICEDYREKTOR

mgr Małgorzata Olejniczak
język polski

WICEDYREKTOR

mgr inż. Piotr Nowakowski
przedmioty instalacyjne