Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Technik budownictwa

Cykl kształcenia: 5 lat
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, informatyka.
Przedmioty rozszerzone: język angielski.
Przedmioty uzupełniające: komputerowa obsługa programów branżowych.
Języki obce: język angielski - kontynuacja; drugi język do wyboru: niemiecki lub hiszpański.

W klasie tej uczeń zdobywa zawód technik budownictwa, przygotowujący do organizowania, prowadzenia i koordynowania prac budowlanych. Kształcimy w ogólnej wiedzy budowlanej ze szczególnym uwzględnieniem komputerowego wspomagania projektowania.
Możliwości zatrudnienia:
- firmy budowlane,
- biura projektowe.

Absolwent wyposażony będzie także w podstawową wiedzę z zakresu podejmowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej jak i przygotowania dokumentacji przetargowej w tym zakresie.

Absolwenci mogą również kontynuować naukę na uczelniach wyższych.

W ramach programu Erasmus+ co roku uczniowie technikum mają możliwość odbycia zawodowych staży zagranicznych. Nasi uczniowie byli już m. in. we Włoszech (Bolonia) oraz na Wyspach Kanaryjskich (Fuerteventura).

W zakresie fachowej wiedzy zawodowej absolwent będzie przygotowany do wykonywania określonych robót budowlanych, organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy, robót stanu surowego i robót wykończeniowych oraz działań dotyczących utrzymania obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej. Kształcenie obejmuje również sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej, a także zagadnienia podejmowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W trakcie nauki uczniowie realizują program przedmiotów ogólnych taki, jak w Liceum Ogólnokształcącym.
Szkoła kontynuuje wieloletnie tradycje kształcenia fachowców w branży budowlanej.

Jako jedna z nielicznych szkół posiadamy własne warsztaty szkolne, gdzie uczniowie odbywają część zajęć praktycznych. Współpracujemy też z wieloma przedsiębiorstwami budowlanymi i firmami prowadzonymi, bardzo często, przez naszych absolwentów, przyjmujących uczniów na praktyki. Część praktyk uczniowie odbywają także na Politechnice Poznańskiej. W budynku szkoły posiadamy pracownie specjalistyczne do zajęć teoretycznych oraz ćwiczeń. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna potrafi bardzo dobrze przygotować uczniów – zarówno w zakresie fachowej wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności praktycznych do zdania egzaminów zawodowych, k oraz, w przyszłości, do pracy zawodowej w budownictwie lub dalszych studiów.