• Start

Bezpłatny staż zawodowy w Bolonii - rekrutacja zakończona.

Zrzut ekranu 2022 05 30 103645

Wszelkich informacji dotyczących wyjazdu udziela wicedyrektor Aleksander Dolański.

REGULAMIN

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FILM

 

STAŻ ZAWODOWY W BOLONII 2020 - FOTOALBUM

Adnotacja 2020 01 27 105842

PREZENTACJA - Bolonia 2020

„Budujemy sukces - międzynarodowe staże zawodowe dla uczniów”. W albumie - link -znajdziecie wspomnienia i przygody uczestników stażu zawodowego w Bolonii. Staż został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

W ramach projektu "Budujemy sukces -międzynarodowe staże zawodowe dla uczniów” realizowanego przez Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu w roku 2021 zakwalifikowani uczniowie naszego technikum już dwukrotnie odbyli staże zawodowe na Wyspach Kanaryjskich! Spędzali po cztery tygodnie w Corralejo (La Oliva), Fuerteventura (Las Palmas) w Hiszpanii. W ramach projektu uczniowie odbywali staż zawodowy w zakładach pracy, zgodny z profilem kształcenia. W ramach stażu przewidziana była również część kulturowa (weekendowe wycieczki z przewodnikiem): Wyspa Lobos i zwiedzanie wulkanów. Uczestnicy otrzymali Certyfikaty Europass Mobilność.

PREZENTACJA - Fuerteventura 2021

PREZENTACJA - Fuerteventura 2022

 


KWALIFIKACJE ZAWODOWE KLUCZEM DO SUKCESU - WSPIERAMY ROZWÓJ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA
Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z ropejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3.  Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Podziałanie 8.3.4. Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania.
NR PROJEKTU: RPWP.08.03.04-30-0002/16-00
TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 01.04.2017 – 30.11.2019

PARTNERZY PROJEKTU:
•    Miasto Poznań (Partner Wiodący)
•    Powiat Śremski (Partner)
•    Gmina Oborniki (Partner)
•    Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu (Partner).

BIURO PROJEKTU:
Zespół Szkół Handlowych, ul. Śniadeckich 54/58, 60-774 Poznań
tel. (61) 86 58 683 wew. 145
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.kzks-poznan.pl
Koordynator Projektu: dr inż. Krzysztof Symela, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zastępca Koordynatora: dr Mirosław Żurek, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OPIS PROJEKTU

Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia uczniów, w szczególności poprzez udział 1140 uczniów (330 kobiet) w stażach/praktykach zawodowych, wsparcie 128 nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz doposażenie 23 szkół zawodowych (19 w Poznaniu, 3 w Powiecie Śremskim, 1 w Gminie Oborniki), w których uczą się objęci wsparciem uczniowie i nauczyciele, z uwzględnieniem zawodów szkolnych z branż o największym potencjale rozwojowym i/lub branż strategicznych dla regionu oraz zawodów deficytowych.

ZADANIE 1 WNIOSKU – ADAPTACJA I WYPOSAŻENIE PRACOWNI ZAWODOWYCH

13 lipca- 14 sierpnia 2020 r.

Prace remontowe - malowanie hali budynku warsztatów szkolnych ul.Świerkowa 10

Wykonawca: Firma Armoks-Bud

ZADANIE 3 WNIOSKU – STAŻE ZAWODOWE DLA UCZNIÓW

23 uczniów z klasy 2aT (2019/2020) odbywa staż w terminie 01.12.2019 r. - 31. 08. 2020 r.

45 uczniów z klas 4abfT i 4dT (2020/2021) odbywa staż w terminie 02-29. 09. 2020 r.

2 uczniów z klasy II GfwT (2020/2021) odbywa staż w terminie 14.10 - 19.12.2020 r.

ZADANIE 4 WNIOSKU – KURSY ZAWODOWE DLA UCZNIÓW
FIRMA ATC - KURS WÓZKÓW WIDŁOWYCH – 12 uczniów klas III abft, III dt, II at  - 52 godzin zajęć teoretycznych

Godz.16.00 - 20.00

14,15,21,22,23 lipca 2020r.

18,19,20,25,26 sierpnia 2020r.

Zajęcia praktyczne  (15 godzin) odbędą się w dwa dni weekendowe września - 19-20. 09. 2020 r. oraz 26-27. 09.2020 r.

w godzinach: soboty - 8:00 - 16:00, niedziele - 8:00-15:00

Miejsce: siedziba firmy – ul. Mrągowska 11 Poznań

Egzamin  - 4 grudnia 2020 r.

ZADANIE 4 WNIOSKU – KURSY ZAWODOWE DLA UCZNIÓW
FIRMA ATC - KURS OPERATORA KOPARKO-ŁADOWARKI dla trzech uczniów z klas 3abT, 4abfT, 4dT

Zajęcia teoretyczne (52 godziny) odbędą się w godzinach 16:00 - 21:00 w dniach 05-14. 10. 2020 r.

Miejsce: siedziba firmy – ul. Mrągowska 11 Poznań

Zajęcia praktyczne (86 godzin) odbędą się w godzinach  13:30-21:00 w dniach 15-26. 10. 2020 r.

Egzamin praktyczny - 21 listopada 2020 r.,

Egzamin teoretyczny 25 listopada 2020 r.


ZADANIE 6 WNIOSKU  – KURSY DLA NAUCZYCIELI
FIRMA ATC – KURS SPAWANIA -  część praktyczna – 3 nauczycieli – 120 godzin


Siedziba firmy – ul. Mrągowska 11 Poznań
6 – 19.07.2020r. /poniedziałek – piątek – 8.00 – 18.00, sobota, niedziela – 8.00 – 13.00

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

szkolenie: Revit Architektura II stopień
termin: 29-31 maja 2020 r.
miejsce: Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych, ul. Raszyńska 48, Poznań

szkolenie: Kurs spawania - zajęcia teoretyczne
termin: 12-14 czerwca 2020 r.
miejsce: ATC Poznań, ul. Mrągowska 11, Poznań

szkolenie: Autocad III stopień
termin: 19-21 czerwca 2020 r.
miejsce: Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych, ul. Raszyńska 48, Poznań

szkolenie: Autodesk Investor II stopień
termin: 5-7 lipca 2020 r.
miejsce: Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych, ul. Raszyńska 48, Poznań

HARMONOGRAM UDZIELENIA WSPARCIA

Harmonogram udzielania wsparcia - Zajęcia dodatkowe - kurs Autocad dla uczniów - link

Harmonogram udzielania wsparcia - Zajęcia dodatkowe - kurs Kosztorysowanie NormaPro dla uczniów - link

Harmonogram udzielania wsparcia - Zajęcia dodatkowe - kurs Revit architektura dla uczniów - link

Harmonogram udzielania wsparcia - Zajęcia dodatkowe - kurs j. angielskiego zawodowego - moduł - technik architektury krajobrazu - link (W dokumencie znajdują się dwa moduły)

Harmonogram udzielania wsparcia - Zajęcia dodatkowe - kurs j. angielskiego zawodowego - moduł - technik inżynierii sanitarnej - link (W dokumencie znajdują się dwa moduły)

Harmonogram udzielania wsparcia - Zajęcia dodatkowe - Kurs na operatora koparkoładowarki - firma ATC - teoria - link

Harmonogram udzielania wsparcia - Zajęcia dodatkowe - Kurs na operatora koparkoładowarki - firma ATC - praktyka - link

 

Projekt „Rozwijamy skrzydła kariery – podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu” jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa 08. Edukacja, Działanie: 08.03. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie: 08.03.01. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy.
Wartość projektu: 761.342,45 zł, wkład UE: 684.487,45 zł.

Co jest celem projektu "Rozwijamy skrzydła kariery"?

Celem głównym Projektu jest podniesienie do 30.09.2020 jakości edukacji zawodowej Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława  Chrobrego poprzez współpracę z firmami z branż budowlanych i drzewnych, organizacje stażydla 70 (10K, 60M) Uczniów u Pracodawców, doposażenie i modernizację pracowni warsztatowych, podniesienie kwalifikacji Nauczycieli przedmiotów zawodowych i doradztwo edukacyjno-zawodowe dla Uczniów.

Co zyskają uczestnicy projektu "Rozwijamy skrzydła kariery"?

Darmowe kursy zawodowe – Uczestnicy Projektu będą mieli możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i zwiększenia szansy na przyszłe zatrudnienie.
Staże zawodowe – to szansa na zdobycie nowych doświadczeń zawodowych. Stażyści otrzymują stypendia stażowe w wysokości 1,500,00 złotych netto za 150 godzin stażu.
Indywidualne doradztwo zawodowe – doświadczony Doradca Zawodowy pomoże Uczestnikom Projektu określić mocne i słabe strony oraz zaplanować dalsze działania, jak najszybciej znaleźć pracę.

Kto może skorzystać ze wsparcia oferowanego w ramach projektu "Rozwijamy skrzydła kariery"?

Projekt kierowany jest do Uczniów Zespołu Szkół Budowlano – Drzewnych im. Bolesława Chrobrego.
Ze względu na specyfikę Projektu rekrutacja ma charakter zamknięty i będzie prowadzona przez Partnera tj. ZSBD pośród Uczniów Szkoły.

Projekt planowany jest łącznie dla 70 osób, w tym 10 kobiet i 60 mężczyzn.

Masz pytania dotyczące projektu "Rozwijamy skrzydła kariery"? Skontaktuj się z nami:
Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych
im. Bolesława Chrobrego
ul. Raszyńska 48
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zapraszamy do składania ofert na zakup podręczników szkolnych zgodnie z przedmiotem rozeznania:

Rozeznanie rynku w ramach Projektu„Rozwijamy skrzydła kariery - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu” dotyczące zamówienia na zakup podręczników szkolnych - pdf do pobrania

Zapraszamy do składania ofert na usługi szkolenia z języka angielskiego zawodowego zgodnie z przedmiotem rozeznania:

Rozeznanie rynku w ramach Projektu „Rozwijamy skrzydła kariery - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu” dotyczące zamówienia na świadczenie usługi szkolenia z języka angielskiego zawodowego- pdf do pobrania

Zapraszamy do składania ofert na usługi szkoleń zawodowych zgodnie z przedmiotem rozeznania:

Rozeznanie rynku w ramach Projektu„Rozwijamy skrzydła kariery - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu” dotyczące zamówienia na świadczenie usługi szkolenia zawodowego z zakresu: programu CAD, programu Revit Architecture lub równoważny, programu Autodesk Inventor lub równoważny, programu Norma PRO lub równoważny- pdf do pobrania

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie robót budowlanych z zakresu: malowanie hali budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych, ul. Świerkowa 10, 61-472 Poznań zgodnie z przedmiotem rozeznania:

Rozeznanie rynku w ramach Projektu „Rozwijamy skrzydła kariery - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu” dotyczące zamówienia na wykonanie robót budowlanych: malowanie hali budynku warsztatów szkolnych ZSB-D przy ul. Świerkowej 10 w Poznaniu: szczegóły - link

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem wsparcia:

W związku z realizacją projektu „Rozwijamy skrzydła kariery - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu” (Nr RPWP.08.03.01-30-0061/18), dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 08. Edukacja Działanie: 08.03. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Poddziałanie: 08.03.01. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy. Beneficjent aktualizuje harmonogram wsparcia: Doradztwo Zawodowe – doradztwo indywidualne, kursy zawodowe dla nauczycieli.

Dokumenty do pobrania:
Harmonogram wsparcia – DORADZTWO ZAWODOWE – INDYWIDULANE - pdf do pobrania
Harmonogram wsparcia – DORADZTWO ZAWODOWE – WARSZTATY GRUPOWE - pdf do pobrania
Harmonogram wsparcia – KURSY DLA NAUCZYCIELI - pdf do pobrania

Miasto Poznań realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania”.

Celem projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji uczestników projektu poprzez przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki oraz zajęć rozwijających z informatyki dla 682 uczniów, w tym 34 ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  a także  przeprowadzenie szkoleń z zakresu prowadzenia zajęć matematycznych i informatycznych metodą  eksperymentu dla  41 nauczycieli z 11 szkół Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania. Celem projektu jest również doposażenie sal w niezbędne pomoce dydaktyczne i sprzęt specjalistyczny do prowadzenia zajęć z matematyki i informatyki.

Efektem zrealizowanych zadań objętych projektem będzie zwiększenie szans edukacyjnych, zmniejszenie dysproporcji w procesie kształcenia oraz rozwój kompetencji kluczowych uczniów, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia, a także podniesienie kompetencji 41 nauczycieli oraz wysoki standard wyposażenia szkół objętych wsparciem.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.

Partner projektu: Powiat Obornicki

Całkowita wartość projektu:1 225 182,67 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 163 923,53 zł

Zajęcia z matematyki dla klas 3aL i 3eL realizowane w ramach projektu prowadzi prof. Małgorzata Chłopek. Odbywają się one we środy w godzinach od 8.00 do 9.35

 

Regulamin uczestnictwa znajdziesz tutaj

Formularze znajdziesz tutaj

Tytuł projektu: „Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSZ 1, ZSH, ZSBD oraz ZSGD z terenu miasta Poznania”
Okres realizacji projektu: 08.12.2020 – 31.03.2021
Całkowita wartość projektu: 531 699,75 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 451 944,78 zł
Projekt realizowany przez Miasto Poznań w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19.
Celem projektu jest wsparcie 7 szkół mających siedzibę na terenie miasta Poznania w zakresie zakupu 80 laptopów wraz z oprogramowaniem i 30 tabletów niezbędnych do prowadzenia edukacji w formie zdalnej, której wprowadzenie jest skutkiem wystąpienia epidemii COVID-19.
Efektem zrealizowanych w ramach projektu zadań będzie wzrost jakości kształcenia zawodowego szkół dzięki doposażeniu niezbędnemu do prowadzenia nauki w formie zdalnej oraz do celów kształcenia w trybie stacjonarnym po ustąpieniu ograniczeń w funkcjonowaniu szkół.
Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół zlokalizowanych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania, których organem prowadzącym jest Miasto Poznań:
1.    Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, ul. Św. Floriana 3, 60-536 Poznań, w tym:
­    Technikum Nr 6 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego,
­    Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 6 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego,
2.    Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca ’56 w Poznaniu, ul. Śniadeckich 54/58, 60-774 Poznań, w tym:
­    Technikum Ekonomiczno-Handlowe,
3.    Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego, ul. Raszyńska 48, 60-135 Poznań, w tym:
­    Technikum Budowlano-Drzewne,
­    Branżowa Szkoła I Stopnia nr 28,
4.    Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych im. Rudolfa Modrzejewskiego, ul. Szamotulska 33, 60-365 Poznań, w tym:
­    Technikum Geodezyjno-Drogowe,
­    Branżowa Szkoła I Stopnia nr 18.

ue

Celem projektu jest poprawa systemu kształcenia w 23 szkołach zawodowych zlokalizowanych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia konkurencyjności gospodarczej poprzez zwiększenie dostępności do wykwalifikowanej kadry specjalistów na rynku pracy.

W ramach projektu przewidywany jest zakup i doposażenie w sprzęt służący dydaktyce dla 23 szkół - zawodowych i techników – z terenu Metropolii Poznańskiej tj. Miasta Poznań, Gminy Oborniki oraz Powiatu Śremskiego Realizacja projektu poprawi jakość i efekty kształcenia w 50 zawodach oraz umożliwi dopasowanie nauczania do potrzeb rynku pracy.


Projekt dofinansowywany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych WRPO 2014-2020
Całkowita wartość projektu – 17 847 433,02 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania: 15 170 318,06 zł
Poziom dofinansowania dla projektu – 85%

 

Dane adresowe szkoły
  • ul. Raszyńska 48
  • 60 – 135 Poznań
  • 61 861 00 27
  • Fax: 61 861 00 43
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dojazd
autobusy: 163, 164, 169, 179, 191, 193;
tramwaje: każdy, który jedzie na pętlę na Górczynie (narożnik ulic Głogowskiej i Ściegiennego). tramwaje: każdy, który dojeżdża do INEA Stadion.
Copyright © 2018 Zespół Szkół Budowlanych Poznań Technikum Budowlane i Liceum. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie Trojka Design