Bolesław Chrobry

boleslaw_chrobryB o l e s ł a w   C h r o b r y, to patron, który łączy historię, dzień dzisiejszy i przyszłość współczesnej szkoły w zjednoczonej Europie. Ważnym elementem działalności Bolesława Chrobrego jest jego działanie na terenie Wielkopolski, gdzie znajdują się również podstawy państwowości polskiej.
Bolesław Chrobry urodzony w 966 lub 967 roku, pierwszy koronowany władca Polski. Syn Mieszka I i czeskiej księżniczki Dobrawy. Tron Polski objął w 992 roku, po śmierci swojego ojca. Już w 997 roku zorganizował wyprawę misyjną czeskiego biskupa Wojciecha do Prus. Tam w zatargu z Prusami biskup poniósł śmierć i jako męczennik uzyskał Wojciech od razu prawo do tytułu świętości. Bolesław Chrobry potrafił umiejętnie wykorzystać kult  kanonizowanego św. Wojciecha. Wykupił jego ciało od Prusów i złożył je w Gnieźnie. Posiadanie takiej relikwii pozwoliło wystąpić Bolesławowi o utworzenie w Polsce metropolii. Następnie Polska pod jego rządami miała się stać jednym z elementów  uniwersalistycznego cesarstwa chrześcijańskiego, które chciał stworzyć cesarz Otton III. I właśnie dla realizacji tego planu cesarz wszedł  w porozumienie z Bolesławem Chrobrym, w czasie pielgrzymki cesarza i jego dostojników w roku 1000 do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie.Wizytę cesarską Bolesław Chrobry wykorzystał dla celów propagandowych. Nieznana Europie Polska  zaprezentowała swoje możliwości, swoje bogactwo i znaczenie.
Bardzo ważne dla Polski były polityczne następstwa zjazdu. Cesarz przystał na utworzenie w Gnieźnie metropolii kościelnej zależnej jedynie od Rzymu  i świadczącej o odrębności i samodzielności Polski. Jednocześnie obok istniejącego już biskupstwa poznańskiego zorganizowano trzy dalsze:  w Krakowie, we Wrocławiu i w Kołobrzegu.
Oprócz tego podczas zjazdu Otton III przyznał Bolesławowi Chrobremu suwerenność  w obrębie cesarstwa rzymskiego przez symboliczne wręczenie mu insygniów władzy  – włóczni św. Maurycego. Świadczyło to o równorzędnej już wówczas pozycji Polski   w świecie chrześcijańskiej Europy. Bolesław Chrobry otrzymał samodzielne stanowisko wśród innych współczesnych monarchów europejskich i został uznany za współtwórcę planów cesarza.
Można zatem śmiało powiedzieć, że pierwszym, który wprowadził Polskę do Europy, był Bolesław Chrobry.

 
W latach 1002 – 1018  Bolesław Chrobry prowadził wojny z Niemcami, zakończone pokojem w Budziszynie. Pokój ten uznawany jest za sukces władcy polskiego i jego młodego państwa. Utrzymał on nabytki terytorialne na zachodzie - Łużyce i Milsko, obronił zwycięsko  swoją niezależność i okazał się równorzędnym przeciwnikiem potężnego mocarstwa. Wojny prowadzone z obcym najeźdźcą przyczyniły się do skonsolidowania rycerstwa, do wytworzenia wśród części mieszkańców Polski wspólnej tradycji, do uświadomienia swojej odrębności kulturowej.
Od wojen Bolesława Chrobrego należy mówić już o Polsce nie jako terytorium podporządkowanym Polakom, ale jako jednolitym etnicznie i kulturowo państwie. W granicach państwa polskiego za jego czasów znalazły się Wielkopolska, Małopolska, Śląsk, Łużyce, Morawy, Pomorze i Grody Czerwieńskie.
18 kwietnia 1025 r. nastąpiła koronacja Bolesława Chrobrego na króla Polski. Była ona symbolem awansu władcy polskiego na wyższy stopień hierarchii feudalnej Europy, a zarazem miała przynieść umocnienie władzy centralnej. Apogeum życia politycznego  naszego władcy zbiegło się prawie z epilogiem życia biologicznego. Zmarł on 17 czerwca 1025 roku i pochowany został w katedrze poznańskiej.
W krypcie pod nawą główną oglądać można pozostałości najstarszych grobowców Mieszka I i Bolesława Chrobrego. W XIX w. szczątki króla przeniesiono do Złotej Kaplicy, zbudowanej w tejże katedrze poznańskiej.
Należy zwrócić uwagę na to, że bez szerokich horyzontów i ambicji Bolesława uboższa i mniej dumna byłaby tradycja historyczna, formująca z wolna oblicze rodzącego się narodu polskiego, uboższe byłyby wzory stawiane przez tradycję kolejnym pokoleniom Polaków.
Osoba pierwszego króla Polski łączy historię regionalną z historią i powstaniem państwa polskiego.
Bolesław Chrobry jako patron naszej szkoły uświadamia młodzieży, że kolebka państwowości polskiej to Poznań i Wielkopolska.

Obchody Dni Patrona 2017
Obchody Dni Patrona 2016
Obchody Dni Patrona 2015
Dane adresowe szkoły
  • ul. Raszyńska 48
  • 60 – 135 Poznań
  • 61 861 00 27
  • Fax: 61 861 00 43
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dojazd
autobusy: 163, 164, 169, 179, 191, 193;
tramwaje: każdy, który jedzie na pętlę na Górczynie (narożnik ulic Głogowskiej i Ściegiennego). tramwaje: każdy, który dojeżdża do INEA Stadion.
Copyright © 2018 Zespół Szkół Budowlanych Poznań Technikum Budowlane i Liceum. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie Trojka Design