Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Klasa prawna - kryminologia i resocjalizacja

KLASA PRAWNA - KRYMINOLOGIA I RESOCJALIZACJA
Cykl kształcenia: 4 lata
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie.
Rozszerzony program nauczania geografii, języka angielskiego i wiedzy o społeczeństwie.
Przedmioty uzupełniające: prawo a społeczeństwo oraz wprowadzenie do kryminologii i resocjalizacji.
Języki obce: język angielski w zakresie rozszerzonym będzie prowadzony w grupie dla średniozaawansowanych i dla zaawansowanych. Jako drugi język obcy – do wyboru przez ucznia – będzie język niemiecki lub język rosyjski.
Jest to pierwsza patronacka klasa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza Wydział Studiów Edukacyjnych, kierunku: pedagogika, specjalności: resocjalizacja. Szkoła ma także podpisane Porozumienie o współpracy z Sądem Rejonowym Poznań- Grunwald i Jeżyce.
Uczniowie klasy prawnej zdobędą wiedzę na temat oddziaływań resocjalizacyjnych i działań instytucji takich jak Policja czy Służba Więzienna. Przyjrzą się pracy w sądach, na posterunkach policji itp. Umożliwiamy im obserwację pracy specjalistów z zakresu terapii uzależnień i pracujących z osadzonymi w placówkach więziennych. Nauka przedmiotów na poziomie  rozszerzonym umożliwi podjęcie dalszej edukacji nie tylko na studiach związanych z resocjalizacją ale także np. na kierunkach administracyjnych. Zapewniamy udział w wykładach Uniwersytetu im. A. Mickiewicza na kierunku: pedagogika - resocjalizacja.
Możliwość zatrudnienia: Policja, Służba Więzienna, kancelarie prawne, sądy, ośrodki kuratorskie oraz placówki opiekuńczo - wychowawcze.