Ułatwienia dostępu

Skip to main content

2cT na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UP

Dzięki współpracy z Wydziałem Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej na Uniwersytecie Przyrodniczym 17 kwietnia uczniowie klasy 2 cT (technik architektury krajobrazu) pod opieką Pani Karoliny Wojcieszak i Pana Tomasza Trelki mogli uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych w Katedrze Inżynierii Biosystemów. To były pierwsze ćwiczenia w ramach cyklu zajęć składających się na projekt „Akademia kompostu”. Uczniowie dowiedzą się jakie właściwości fizyczne i chemiczne ma kompost, do czego jest wykorzystywany oraz jakie normy jakościowe powinien spełniać dobrej jakości nawóz organiczny. Uczniowie pobrali cztery próby różnych kompostów, ze szkolnych kompostowników i zostali podzieleni na grupy. Projekt zakłada, że każda z grup samodzielnie wykona elementarną analizę jakościową swojego kompostu oraz oznaczy jego pH i zawartość suchej masy organicznej.  Podczas pierwszych zajęć uczniowie przygotowali próby kompostu do suszenia w kontrolowanych warunkach i sporządzili wyciąg wodny do oznaczenia jego pH. Zajęcia przeprowadził Pan dr inż. Dawid Wojcieszak. Dodatkowo uczniowie zwiedzali halę maszyn, po której oprowadził ich Pan mgr inż.  Artur Pawłowski. Na koniec  uczniowie wzięli udział w krótkiej prelekcji Pana prof. dr hab Macieja Zaborowicza na temat wykorzystania sztucznej inteligencji i techniki komputerowej analizy obrazu do badania właściwości kompostu.

Opublikowano: 08 maj 2024