Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Londyn - wiosna 2024

W roku szkolnym 2023/2024 oferujemy młodzieży możliwość udziału w następujących językowych wyjazdach zagranicznych.:

Drezno - Miśnia - informacje wkrótce

Informacje dodatkowe:
- wylot: 16.03.2024 r. lub 24.03.2024 r. lub 6.04.2024 r. w zależności od dostępności biletów lotniczych.
- zapisy z wpłatą 800 zł do 20 października 2023 r., u p. Anny Koszycy lub p. Barbary Górskiej. Reszta płatności w ratach, na konto Biura Podróży, po uzbieraniu się grupy 20 os. Wymagany paszport!! Pytania o szczegóły prosimy przysyłać przez e-dziennik.

Zasady naboru:
- dobre oceny i zachowanie;
- opinia wychowawcy klasy;
- dobry stan zdrowia;
- maksymalnie 4 osoby z klasy (pozostali chętni z klasy- lista rezerwowych);
- pierwszeństwo dla osób lecących pierwszy raz (uczestnicy ubiegłorocznego wyjazdu – lista rezerwowa);
- pozytywne nastawienie, otwartość umysłu, ciekawość świata, pragnienie poszerzania horyzontów ….

Opublikowano: 17 listopad 2023