Ułatwienia dostępu

Skip to main content

2eT na zajęciach w Laboratorium Materiałów Budowlanych politechniki Poznańskiej

25 marca 2024 r. młodzież z klasy 2eT (technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego) pod opieką pań Mirosławy Górnej i Emilii Podgórskiej miała przyjemność odbyć wycieczkę przedmiotową do Laboratorium Materiałów Budowlanych Politechniki Poznańskiej. Spotkanie odbyło się w ramach współpracy Uczelni i ZSBD.
Uczennice i uczniowie ćwiczyli oznaczanie cech technicznych materiałów, które poznali teoretycznie na lekcjach w szkole. Między innymi określali uziarnienie kruszywa, oznaczanie czasu wiązania spoiwa oraz badali wytrzymałość różnych rodzajów betonu na zginanie i ściskanie. Zwiedzili również teren kampusu Politechniki wraz z nowymi obiektami np. budynkiem Wydziału Architektury.

Opublikowano: 26 marzec 2024