Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Konferencja Monter EXPO - relacja

17 stycznia 2022 roku w Poznań Congress Center na terenie MTP zaprezentowano na konferencji prasowej projekt Monter EXPO, tym samym podsumowany został pewien etap prac nad tym wielkim przedsięwzięciem. (Więcej o projekcie  - link)
Konferencję prowadziła Pani Beata Kozyra, Prezes Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Głos zabrali: Pani Minister Marzena Machałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Pani Małgorzata Getlich Zastępca Dyrektora Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. W studio głos zabrali: Pan Mariusz Wiśniewski, Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, Pan Czesław Kruczek, Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego, Pan Zbigniew Talaga, Wicekurator Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Pan Wiesław Banaś, Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty Miasta Poznania, Pan Tomasz Kobierski, Prezes Zarządu Grupy MTP, Pan Tomasz Szłapiński, Dyrektor Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych, Pan Krzysztof Szofer, właściciel firmy Abyss oraz Pan Andrzej Meliński, Prezes Zarządu firmy Meliński Minuth
Wśród zaproszonych gości obecny był Pan Piotr Bartosiak, Dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Pan Tomasz Wika, Dyrektor Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej, Pan Mariusz Kubiak, Dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu. W spotkaniu brały także udział osoby zaangażowane w tworzenie projektu Monter EXPO oraz przedstawiciele mediów.
W swoich wystąpieniach prelegenci podkreślali wagę przedsięwzięcia, które powstało w odpowiedzi na ogromne zapotrzebowanie rynku pracy. Akcentowano nieprzypadkowość miejsca, w którym zrodziła się i rozwinęła idea powstania nowych zawodów, związanych z branżą targowo-wystawienniczą. Poznań zajmuje bowiem szczególne miejsce na mapie Europy w kontekście przemysłu targowego i handlu. Przedstawiciele branży targowo-wystawienniczej podkreślali zalety pracy w nowym zawodzie. Dyrektor Tomasz Szłapiński wymieniał atuty szkoły, m. in. wysoki poziom przygotowania kadry pedagogicznej oraz stale unowocześniane warsztaty, gotowe do przyjęcia uczniów.
Możliwość zaprezentowania Projektu MonterEXPO szerszej publiczności była wielkim sukcesem tego przedsięwzięcia, który daje początek kolejnym etapom pracy, był on poprzedzony był miesiącami wytężonych działań na różnych polach. Serdecznie dziękujemy za wzorcową współpracę pomysłodawcom, czyli Polskiej Izbie Przemysłu Targowego, oraz partnerom projektu: Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, Grupa MTP, Abyss, Melinski Minuth, Expo construct, SQM Multimedia Suport, MINKONCEPT, BWS, a także wszystkim osobom zaangażowanym w projekt.

Opublikowano: 26 lipiec 2023