Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Zawarliśmy porozumienie

Miło nam poinformować, że w dniu 8 listopada 2022 roku zawarte zostało POROZUMIENIE O PATRONACIE I WSPÓŁPRACY pomiędzy Polską Izbą Przemysłu Targowego reprezentowaną przez Prezes Zarządu Panią Beatę Kozyrę a Zespołem Szkół Budowlano-Drzewnych, reprezentowanym przez Dyrektora Pana Tomasza Szłapińskiego.
W ramach Porozumienia Polska Izba Przemysłu Targowego objęła Patronatem klasy, które prowadzi Szkoła:
monter konstrukcji targowo-wystawienniczych
technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego
Celem współpracy jest podniesienie jakości  kształcenia uczniów, efektywnego wykorzystania w przyszłości nabytej przez nich wiedzy
i umiejętności oraz przygotowania absolwentów do podjęcia zatrudnienia w wyuczonych zawodach.

Opublikowano: 26 lipiec 2023