Ułatwienia dostępu

Skip to main content

stolarz

Nauczyciele i specjaliści z warsztatów podnoszą kwalifikacje na szkoleniu Festool

Miło nam poinformować, że nauczyciele zawodu i specjaliści ze szkolnych warsztatów podnoszą swoje kwalifikacje na dwudniowym szkoleniu, które odbywa się w Warszawie, w centrum szkoleniowym Festool 
Kurs odbywa się w dniach 21-22 grudnia 2023 r. dzięki uprzejmości firmy Festool- produkującej wysokiej jakości elektronarzędzia dla profesjonalistów z branży: stolarzy, cieśli i firm remontowo-budowlanych.
Nasza szkoła bierze udział w programie „Klasa Festool”, który obejmuje wszystkie klasy drzewne i ma na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego, a przede wszystkim wsparcie najzdolniejszych uczniów.

Stolarz

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, informatyka.
Języki obce: język angielski - kontynuacja.

Podczas nauki zawodu teoretyczne przedmioty zawodowe będą nauczane na terenie szkoły, natomiast zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych albo w dowolnie wybranym zakładzie pracy, decyzja w tym zakresie należy do kandydata i jego rodziców – jest podejmowana przed rozpoczęciem nauki na cały jej trzyletni okres. Szkoła posiada wykaz zakładów pracy, które są zainteresowane przyjęciem uczniów jako młodocianych pracowników.
Przyszli stolarze w trakcie nauki zawodu zapoznają się z rodzajami drewna i tworzyw drzewnych, ich przydatnością do różnych celów, technologią obróbki, wykonywaniem wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych a także naprawa, renowacja i konserwacja wyrobów stolarskich. Zdobędą również umiejętność wykonywania prac związanych z obsługą i konserwacją maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w stolarstwie, racjonalną gospodarką materiałową, kalkulacją, prawidłową organizacją stanowiska pracy oraz przepisami BHP.
Uczniowie w tym zawodzie, po ukończeniu 3-letniej szkoły będą mieli możliwość kontynuowania nauki w Branżowej Szkole II stopnia w celu zdobycia tytułu technika technologii drewna i zdania matury.