Ułatwienia dostępu

Skip to main content

technik budownictwa

Firma Weinerberger przeszkoliła naszych uczniów

17 maja 2023 r. na szkolnych warsztatach odbyło się szkolenie dla murarzy, które przeprowadziła firma Wienerberger Polska.

Uczniowie klasy 1bT (technik budownictwa) wzięli udział w prezentacji dotyczącej systemu murowania pustaków ceramicznych na specjalistyczną zaprawę murarską do murowania na sucho Porotherm Dryfix.

Oprócz części praktycznej uczniowie mieli przyjemność wysłuchać, krótkiego wykładu na temat różnych rodzajów pustaków ceramicznych oraz o obowiązujących standardach na budowach.

Dziękujemy!

Technik budownictwa

Cykl kształcenia: 5 lat
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, informatyka.
Przedmioty rozszerzone: język angielski.
Przedmioty uzupełniające: komputerowa obsługa programów branżowych.
Języki obce: język angielski - kontynuacja; drugi język do wyboru: niemiecki lub hiszpański.

W klasie tej uczeń zdobywa zawód technik budownictwa, przygotowujący do organizowania, prowadzenia i koordynowania prac budowlanych. Kształcimy w ogólnej wiedzy budowlanej ze szczególnym uwzględnieniem komputerowego wspomagania projektowania.
Możliwości zatrudnienia:
- firmy budowlane,
- biura projektowe.

Absolwent wyposażony będzie także w podstawową wiedzę z zakresu podejmowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej jak i przygotowania dokumentacji przetargowej w tym zakresie.

Absolwenci mogą również kontynuować naukę na uczelniach wyższych.

W ramach programu Erasmus+ co roku uczniowie technikum mają możliwość odbycia zawodowych staży zagranicznych. Nasi uczniowie byli już m. in. we Włoszech (Bolonia) oraz na Wyspach Kanaryjskich (Fuerteventura).

W zakresie fachowej wiedzy zawodowej absolwent będzie przygotowany do wykonywania określonych robót budowlanych, organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy, robót stanu surowego i robót wykończeniowych oraz działań dotyczących utrzymania obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej. Kształcenie obejmuje również sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej, a także zagadnienia podejmowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W trakcie nauki uczniowie realizują program przedmiotów ogólnych taki, jak w Liceum Ogólnokształcącym.
Szkoła kontynuuje wieloletnie tradycje kształcenia fachowców w branży budowlanej.

Jako jedna z nielicznych szkół posiadamy własne warsztaty szkolne, gdzie uczniowie odbywają część zajęć praktycznych. Współpracujemy też z wieloma przedsiębiorstwami budowlanymi i firmami prowadzonymi, bardzo często, przez naszych absolwentów, przyjmujących uczniów na praktyki. Część praktyk uczniowie odbywają także na Politechnice Poznańskiej. W budynku szkoły posiadamy pracownie specjalistyczne do zajęć teoretycznych oraz ćwiczeń. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna potrafi bardzo dobrze przygotować uczniów – zarówno w zakresie fachowej wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności praktycznych do zdania egzaminów zawodowych, k oraz, w przyszłości, do pracy zawodowej w budownictwie lub dalszych studiów.