Ułatwienia dostępu

Skip to main content

WIR

Staż dla uczniów stolarstwa

STAŻ DLA UCZNIÓW STOLARSTWA


Dnia 12 stycznia 2024 roku rozpoczyna się rekrutacja na staż dla uczniów stolarstwa, który będzie odbywał się w terminie 7.04-27.04.2024 r. w Centrum Kształcenia w Gőtz przy Izbie Rzemieślniczej w Poczdamie.

Niniejszy staż zostanie zrealizowany we współpracy z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu, która otrzymała dofinansowanie wniosku o numerze 2023-1-PL01-KA121-VET-000130009 ze środków Unii Europejskiej - pismo informujące

Celem projektu jest pogłębienie przez uczniów posiadanej przez nich wiedzy praktycznej i nabycie nowych umiejętności i kompetencji, które przyczynią się do lepszego przygotowania zawodowego uczniów w zawodach poszukiwanych na lokalnym rynku pracy.


Kto może zgłosić się do udziału w stażu?
Uczniowie II i III klasy szkoły branżowej pierwszego stopnia w zawodzie stolarz.


W jaki sposób mogę się zgłosić?
Zgłoszenia można dokonać poprzez złożenie Formularza Zgłoszeniowego (załącznik 2) uzupełnionego przez ucznia (w przypadku osób niepełnoletnich – rodzica), mistrza szkolącego
oraz wychowawcę w sekretariacie szkoły najpóźniej do dnia 22.01.2024. r.
Przed złożeniem formularza należy zapoznać się z Regulaminem stażu (załącznik 1).


Co po złożeniu formularza zgłoszeniowego?
Po upłynięciu terminu przyjmowania Formularzy Zgłoszeniowych i sprawdzeniu ich pod kątem formalnym kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Informacja o terminie rozmów kwalifikacyjnych podana zostanie na stronie internetowej szkoły oraz indywidualnie przez Opiekuna stażu ze szkoły.


W jaki sposób wybrani zostaną uczestnicy stażu?
Uczestnicy stażu zostaną wybrani wg. kryteriów oceny, które zostały opisane w regulaminie stażu w §4 pkt 8. Ostateczną punktację kandydatów wg. kryteriów oceny przygotuje Komisja Rekrutacyjna w oparciu o informacje uzyskane od wychowawcy oraz na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się w ZSBD dnia 24.01.2024 r. godz. 11.30.


Kiedy i jak dowiem się czy zakwalifikowałam/em się do wyjazdu?
Lista uczestników wraz z przyznaną punktacją zostanie podana do informacji w gablocie szkolnej po południu dnia 24.01.2024r. Ponadto uczniowie zostaną bezpośrednio poinformowani o wynikach rekrutacji przez Opiekuna stażu ze szkoły.


Spotkanie informacyjne z uczniami i rodzicami odbędzie się w ZSBD w dniu 29.01.2024r. o godz. 18.30.

 

Staż dla uczniów stolarstwa

STAŻ DLA UCZNIÓW STOLARSTWA


Dnia 12 stycznia 2024 roku rozpoczyna się rekrutacja na staż dla uczniów stolarstwa, który będzie odbywał się w terminie 7.04-27.04.2024 r. w Centrum Kształcenia w Gőtz przy Izbie Rzemieślniczej w Poczdamie.

Niniejszy staż zostanie zrealizowany we współpracy z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu, która otrzymała dofinansowanie wniosku o numerze 2023-1-PL01-KA121-VET-000130009 ze środków Unii Europejskiej - pismo informujące

Celem projektu jest pogłębienie przez uczniów posiadanej przez nich wiedzy praktycznej i nabycie nowych umiejętności i kompetencji, które przyczynią się do lepszego przygotowania zawodowego uczniów w zawodach poszukiwanych na lokalnym rynku pracy.


Kto może zgłosić się do udziału w stażu?
Uczniowie II i III klasy szkoły branżowej pierwszego stopnia w zawodzie stolarz.


W jaki sposób mogę się zgłosić?
Zgłoszenia można dokonać poprzez złożenie Formularza Zgłoszeniowego (załącznik 2) uzupełnionego przez ucznia (w przypadku osób niepełnoletnich – rodzica), mistrza szkolącego
oraz wychowawcę w sekretariacie szkoły najpóźniej do dnia 22.01.2024. r.
Przed złożeniem formularza należy zapoznać się z Regulaminem stażu (załącznik 1).


Co po złożeniu formularza zgłoszeniowego?
Po upłynięciu terminu przyjmowania Formularzy Zgłoszeniowych i sprawdzeniu ich pod kątem formalnym kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Informacja o terminie rozmów kwalifikacyjnych podana zostanie na stronie internetowej szkoły oraz indywidualnie przez Opiekuna stażu ze szkoły.


W jaki sposób wybrani zostaną uczestnicy stażu?
Uczestnicy stażu zostaną wybrani wg. kryteriów oceny, które zostały opisane w regulaminie stażu w §4 pkt 8. Ostateczną punktację kandydatów wg. kryteriów oceny przygotuje Komisja Rekrutacyjna w oparciu o informacje uzyskane od wychowawcy oraz na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się w ZSBD dnia 24.01.2024 r. godz. 11.30.


Kiedy i jak dowiem się czy zakwalifikowałam/em się do wyjazdu?
Lista uczestników wraz z przyznaną punktacją zostanie podana do informacji w gablocie szkolnej po południu dnia 24.01.2024r. Ponadto uczniowie zostaną bezpośrednio poinformowani o wynikach rekrutacji przez Opiekuna stażu ze szkoły.


Spotkanie informacyjne z uczniami i rodzicami odbędzie się w ZSBD w dniu 29.01.2024r. o godz. 18.30.

Projekty unijne