Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Kadra pedagogiczna i pracownicy szkoły

DYREKTOR

mgr Tomasz Szłapiński
język angielski,
wprowadzenie do kryminologii i resocjalizacji

WICEDYREKTOR

mgr Aleksander Dolański
geografia, edukacja dla bezpieczeństwa

WICEDYREKTOR

mgr Małgorzata Olejniczak
język polski

WICEDYREKTOR

mgr inż. Piotr Nowakowski
przedmioty instalacyjne

KIEROWNIK WARSZTATÓW SZKOLNYCH

mgr inż. Tomasz Młyńczak 
przedmioty budowlane

Z-CA KIEROWNIKA WARSZTATÓW SZKOLNYCH

mgr Włodzimierz Weiss
przedmioty drzewne

Z-CA KIEROWNIKA WARSZTATÓW SZKOLNYCH

inż. Radosław Kropaczewski
przedmioty drzewne

KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO

mgr inż. Tomasz Kruszczyński 
przedmioty budowlane, informatyka

KIEROWNIK GOSPODARCZY

Krystian Kaczmarek

PEDAGOG SZKOLNY

mgr Magdalena Plaskota
język polski, doradztwo zawodowe

PSYCHOLOG SZKOLNY

mgr Bartosz Niemier

PEDAGOG SPECJALNY

mgr Klaudia Iradzka-Panek

NAUCZYCIEL

mgr inż Marek Bartol
przedmioty drzewne

NAUCZYCIEL

mgr Dorota Bicz
historia, wiedza o społeczeństwie

NAUCZYCIEL

mgr Małgorzata Chłopek
matematyka, informatyka

NAUCZYCIEL

mgr Mikołaj Chwaliszewski
matematyka

NAUCZYCIEL

mgr Ryszard Czepiżak
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

NAUCZYCIEL

mgr Urszula Drymel
biologia

NAUCZYCIEL

mgr inż. Sławomir Drzewiecki
przedmioty drzewne

NAUCZYCIEL

mgr Magdalena Duda
wychowanie fizyczne

NAUCZYCIEL

mgr Ewa Dzieciątkowska
matematyka

NAUCZYCIEL

dr Artur Gertych
chemia

NAUCZYCIEL

mgr inż. Mirosława Górna
przedmioty budowlane

NAUCZYCIEL

mgr Barbara Górska
język angielski

NAUCZYCIEL

mgr Katarzyna Grabowska
wychowanie fizyczne

NAUCZYCIEL

mgr Dorota Grobelna
historia

NAUCZYCIEL

mgr inż. Zuzanna Harenda
architektura krajobrazu

NAUCZYCIEL

mgr Michał Husiar
religia

NAUCZYCIEL

mgr Kinga Jakubowska
historia, wiedza o społeczeństwie

NAUCZYCIEL

mgr inż. Hanna Janaszak
przedmioty instalacyjne

NAUCZYCIEL

Michał Jelinski
przedmioty instalacyjne

NAUCZYCIEL

mgr inż. Izabela Kardasz
chemia

NAUCZYCIEL

Aleks Karpik
przedmioty budowlane

NAUCZYCIEL

dr Joanna Kaszyńska
fizyka

NAUCZYCIEL

mgr Anna Kobylańska
język angielski

NAUCZYCIEL

mgr Anna Koszyca
język angielski

NAUCZYCIEL

mgr Mirosława Krajkowska-Macuk
język rosyjski

NAUCZYCIEL

mgr Piotr Krauze
wychowanie fizyczne

NAUCZYCIEL

mgr Hanna Król
geografia

NAUCZYCIEL

mgr inż. Tadeusz Kucz
przedmioty budowlane

NAUCZYCIEL

mgr Dagmara Kwaśniewska
język angielski

NAUCZYCIEL

mgr Daria Łakoma
język polski

NAUCZYCIEL

dr Dawid Łuczak
język niemiecki

NAUCZYCIEL

Piotr Łuczak
przedmioty instalacyjne

NAUCZYCIEL

mgr Joanna Majewska
geografia

NAUCZYCIEL

mgr Magdalena Malinowska
język angielski

NAUCZYCIEL

mgr Violetta Markowicz-Czepiżak
wychowanie fizyczne

NAUCZYCIEL

mgr inż. Jakub Maternicki
przedmioty drzewne, bezpieczeństwo i higiena pracy

NAUCZYCIEL

mgr inż. Mateusz Matylla
przedmioty budowlane

NAUCZYCIEL

dr Beata Michalska
język polski

NAUCZYCIEL

mgr Agnieszka Miler
język polski

NAUCZYCIEL

mgr Kinga Mordarska
matematyka

NAUCZYCIEL

mgr Anna Mosur-Łukaszewska
jezyk polski

NAUCZYCIEL

mgr Aleksandra Murzynowska-Skrzypczak
jezyk angielski

NAUCZYCIEL

mgr Iwona Musielak-Bernaciak
informatyka

NAUCZYCIEL

mgr inż. Urszula Nowaczyk
przedmioty drzewne

NAUCZYCIEL

mgr Katarzyna Nowakowska
biologia

NAUCZYCIEL

mgr inż. Marta Olender
architektura krajobrazu

NAUCZYCIEL

mgr Agata Ostrówka-Dombkowska
język polski

NAUCZYCIEL

mgr Grzegorz Owczarzak
przedmioty ekonomiczne

NAUCZYCIEL

mgr Emilia Podgórska
wychowanie fizyczne

NAUCZYCIEL

mgr Danuta Przybysz
informatyka

NAUCZYCIEL

Dawid Rachel
przedmioty instalacyjne

NAUCZYCIEL

mgr Magdalena Ratajczak
język niemiecki

NAUCZYCIEL

mgr Magdalena Rejs
matematyka

NAUCZYCIEL

mgr inż. Magdalena Różak
architektura krajobrazu

NAUCZYCIEL

mgr Łukasz Rutkowski
wychowanie fizyczne

NAUCZYCIEL

mgr inż. Izabela Rybicka
architektura krajobrazu

NAUCZYCIEL

Piotr Rybicki
przedmioty drzewne

NAUCZYCIEL

mgr inż. Dariusz Skwarski
przedmioty budowlane

NAUCZYCIEL

mgr Agnieszka Small
język angielski

NAUCZYCIEL

Patryk Stachowiak
przedmioty budowlane

NAUCZYCIEL

mgr Anna Staszak
język niemiecki

NAUCZYCIEL

mgr inż. Dorota Stęsik
przedmioty drzewne

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ

mgr Hanna Stróżyk
język polski, doradztwo zawodowe

NAUCZYCIEL

mgr Wojciech Suwart
historia

NAUCZYCIEL

mgr Andrzej Szłapiński
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

NAUCZYCIEL

mgr Jolanta Szocińska
język angielski

NAUCZYCIEL

Maciej Szulc
przedmioty budowlane

NAUCZYCIEL

mgr Łukasz Szychta
język angielski

NAUCZYCIEL

dr inż. Tomasz Trelka
architektura krajobrazu

NAUCZYCIEL

mgr Paweł Trójnara
wychowanie fizyczne

NAUCZYCIEL

mgr Olena Vorobiova
wychowanie fizyczne

NAUCZYCIEL

mgr inż. Elżbieta Waligóra-Hańca
przedmioty budowlane, plastyka

NAUCZYCIEL

dr inż. Aneta Waszkowiak
fizyka, podstawy przedsiębiorczości

NAUCZYCIEL

Paweł Wawrzyniak
przedmioty drzewne

NAUCZYCIEL

mgr Ewa Wnuk
informatyka

NAUCZYCIEL

mgr inż. Karolina Wojcieszak
architektura krajobrazu, plastyka

NAUCZYCIEL

mgr inż. Wojciech Woźniak
przedmioty drzewne

NAUCZYCIEL

mgr Przemysław Wróbel
historia

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ

mgr Beata Zagawa-Cywińska
język rosyjski, doradztwo zawodowe

NAUCZYCIEL

mgr Agnieszka Zajkowska
język angielski

SEKRETARIAT

specjalista ds. uczniowskich
Anna Czopik
 

SEKRETARIAT

specjalista ds. uczniowskich
Agnieszka Musielak
 

ADMINISTRATOR E-DZIENNIKA

specjalista ds. promocji i informatyki
mgr Emilia Karczewska-Kaczmarek
 

PRACOWNIK PORTIERNI

Jarosław Andraszyk
 

PRACOWNIK PORTIERNI

Aleksdandra Korta
 

PRACOWNIK PORTIERNI

Wiesława Laskowska