Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Patron szkoły

Bolesław I Chrobry, urodzony w 966 roku jako syn Mieszka I i Dobrawy, był pierwszym królem Polski. Jego 33letnie panowanie, które trwało od 1025 r., było okresem kluczowym dla kształtowania się państwa polskiego. Oto krótkie streszczenie życiorysu Bolesława Chrobrego i jego najważniejszych osiągnięć:

    966 r.: Bolesław Chrobry urodził się jako syn Mieszka I i Dobrawy.

    992 r.: Po śmierci ojca, objął władzę w Polsce, pokonując swoich braci w walce o tron.

    Mieszko I zjednoczył plemiona polskie i zainicjował proces chrystianizacji kraju.

    1000 r.: Bolesław Chrobry zorganizował zjazd gnieźnieński, który przyczynił się do formalnego uznania Polski przez Zachód.

    1002 r.: Po śmierci cesarza Ottona III, Bolesław Chrobry przejął kontrolę nad Czechami.

    1003 r.: W wyniku oblężenia Niemiec, Bolesław zdobył Milsko i Łużyce.

    1025 r.: Bolesław Chrobry koronowany został na pierwszego króla Polski. To wydarzenie ustanowiło trwałą instytucję królewską w kraju.

    Bolesław Chrobry przyczynił się do rozwoju gospodarczego i kulturalnego Polski, zakładając liczne klasztory, budując grody obronne oraz wspierając chrystianizację kraju.

    Zmarł on 17 czerwca 1025 roku i pochowany został w katedrze poznańskiej. W krypcie pod nawą główną oglądać można pozostałości najstarszych grobowców Mieszka I i Bolesława Chrobrego. W XIX w. szczątki króla przeniesiono do Złotej Kaplicy, zbudowanej w tejże katedrze poznańskiej.

Bolesław Chrobry, znany jako "Chrobry" czyli "Odważny", był nie tylko wodzem o znakomitych zdolnościach taktycznych, ale także władcą, który umacniał struktury państwowe, rozwijał kulturę i wspierał chrześcijaństwo w Polsce. Jego postać stanowi symbol jedności i siły narodowej.

Osoba pierwszego króla Polski łączy historię regionalną z historią i powstaniem państwa polskiego.
Bolesław Chrobry jako patron naszej szkoły uświadamia młodzieży, że kolebka państwowości polskiej to Poznań, Gniezno i Wielkopolska.

DZIEŃ PATRONA SZKOŁY

Społeczność szkolna co roku pod koniec kwietnia bierze udział w obchodach Dnia Patrona. Dzień ten poświęcony jest postaci Bolesława Chrobrego, pierwszego króla Polski. To niezwykłe wydarzenie, które łączy w sobie edukację, zabawę i ducha rywalizacji. Młodzież odbywa fascynującą podróż przez historię naszego kraju!

W ramach wydarzenia odbywają się wykłady historyczne, które przybliżają uczniom tajniki czasów panowania Bolesława Chrobrego, rzucając światło na kluczowe wydarzenia i postaci tamtej epoki. Nauczyciele historii organizują dynamiczne quizy wiedzy historycznej, w których młodzież a okazję sprawdzić swoją wiedzę na temat Polski w czasach wczesnopiastowskich.

Tradycyjne już pokazy walki wojów i inscenizacje w wykonaniu profesjonalnej grupy rekonstrukcyjnej pozwalają odkryć fascynujący świat średniowiecznej Polski i poczuć klimat tamtych czasów.

Liczne konkurencje sportowe nawiązujące do ówczesnych tradycji rozbudzają ducha rywalizacji poprzez udział w zawodach sportowych .

Dzień Patrona Szkoły to nie tylko okazja do poszerzania wiedzy, ale także doskonała zabawa dla całej społeczności szkolnej.