Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Technik technologii drewna

Cykl kształcenia: 5 lat
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, chemia, informatyka.
Przedmioty rozszerzone: język angielski.
Przedmioty uzupełniające: komputerowa obsługa programów branżowych.
Języki obce: język angielski - kontynuacja; drugi język do wyboru: niemiecki lub hiszpański.


Absolwent klasy w zawodzie technik technologii drewna potrafi organizować i prowadzić procesy przetwarzania drewna i materiałów drewnopodobnych, wykonuje wyroby z drewna, zajmuje się naprawą, renowacją i konserwacją wyrobów stolarskich, programuje i obsługuje urządzenia stosowane w przetwarzaniu drewna, prowadzi nadzór nad procesami produkcyjnymi. W trakcie nauki uczniowie realizują program przedmiotów ogólnych taki, jak w Liceum Ogólnokształcącym.
Możliwości zatrudnienia:
- w zakładach przemysłu meblarskiego,
- renowacji mebli,
- przemysłu tartacznego,
- stolarki budowlanej,
- w instytucjach badawczych,
- laboratoriach.

Absolwent wyposażony będzie również w podstawową wiedzę z zakresu podejmowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej jak i przygotowania dokumentacji przetargowej.

Absolwenci mogą kontynuować naukę m.in. na Wydziale Leśnym i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
W ramach programu Erasmus+ co roku uczniowie technikum mają możliwość odbycia zawodowych staży zagranicznych. Nasi uczniowie byli już m. in. we Włoszech (Bolonia) oraz na Wyspach Kanaryjskich (Fuerteventura)

Dajemy uczniom możliwości uczestniczenia w konkursach, wspierając w ten sposób rozwój ich pasji i umiejętności. Wielokrotnie byliśmy dumni z ich sukcesów w Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Wiedzy o Drewnie oraz w ogólnopolskim konkursie „Wyczarowane z drewna”;
Uczniowie biorą udział w wycieczkach zawodoznawczych, zwiedzają zakłady przemysłowe i usługowe, uczestniczą w pokazach i warsztatach.

W zakresie fachowej wiedzy zawodowej przygotowujemy do wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych, organizowania i wykonywania prac związanych z naprawą, renowacją i konserwacją wyrobów stolarskich, programowania oraz obsługi obrabiarek i urządzeń stosowanych w procesie przetwarzania drewna, sporządzania dokumentacji projektowej, konstrukcyjnej i technologicznej. Przedmiotem kształcenia będzie również organizowanie i nadzorowanie procesów produkcyjnych związanych z przetwarzaniem drewna w zakładach przemysłu drzewnego: meblarskiego, tartacznego, stolarki budowlanej, produkcji tworzyw drzewnych, opakowań, galanterii drzewnej oraz w ośrodkach projektowania i marketingu wyrobów z drewna, wykonywanie zadań na stanowiskach techniczno – produkcyjnych, projektowych lub w laboratoriach.

Absolwent wyposażony będzie również w podstawową wiedzę z zakresu podejmowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej jak i przygotowania dokumentacji przetargowej.

Nasza szkoła kontynuuje wieloletnie tradycje kształcenia fachowców w branży drzewnej.
Jako jedna z nielicznych szkół posiadamy własne warsztaty szkolne, gdzie uczniowie odbywają część zajęć praktycznych. Nawiązaliśmy wiele kontaktów z przedsiębiorstwami przemysłu drzewnego i firmami prowadzonymi, bardzo często, przez naszych absolwentów które przyjmują uczniów na praktyki. Część praktyk uczniowie odbywają także na kierunku technologii drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W budynku szkoły posiadamy pracownie specjalistyczne do zajęć teoretycznych oraz do ćwiczeń. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna potrafi przygotować uczniów – zarówno w zakresie fachowej wiedzy teoretycznej jak i umiejętności praktycznych – do zdania egzaminów zawodowych oraz w przyszłości do pracy zawodowej lub dalszych studiów.