Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Technik robót wykończeniowych w budownictwie

Cykl kształcenia: 5 lat
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, informatyka.
Przedmioty rozszerzone: język angielski.
Przedmioty uzupełniające: komputerowa obsługa programów branżowych.
Języki obce: język angielski - kontynuacja; drugi język do wyboru: niemiecki lub hiszpański.

W klasie tej uczeń zdobywa zawód przygotowujący go do organizowania, prowadzenia i koordynowania prac budowlanych związanych z robotami wykończeniowymi w budownictwie. Jest to zawód szerokoprofilowy łączący wiele umiejętności wymaganych obecnie od fachowców przy kompleksowym wykonywaniu prac wykończeniowych w obiektach budowlanych. W tym zawodzie kształcimy zarówno z ogólnej wiedzy budowlanej będącej podstawą dla przyszłego technika oraz z wiedzy specjalistycznej, która obejmuje różnorodny zakres robót wykończeniowych. Uczeń zdobywa umiejętności wykonywania prac montażowych i okładzinowych, posadzkarskich, malarskich i tapeciarskich, jak również wiedzę w zakresie organizowania, kontrolowania i sporządzania kosztorysów robót budowlanych przy zastosowaniu specjalistycznych programów komputerowych. W trakcie nauki uczniowie realizują program taki, jak w liceum ogólnokształcącym.
Możliwości zatrudnienia:
- w firmach budowlanych,
- przedsiębiorstwach prowadzących kompleksowe usługi budowlane,
- w małych i średnich przedsiębiorstwach prowadzących usługi remontowo-budowlane,
- w zakładach rzemieślniczych.

Absolwent posiada będzie również podstawową wiedzę z zakresu podejmowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej jak i przygotowania dokumentacji przetargowej.

Absolwenci mogą kontynuować naukę m.in. na Wydziale Budownictwa Politechniki Poznańskiej.

W ramach programu Erasmus+ co roku uczniowie technikum mają możliwość odbycia zawodowych staży zagranicznych. Nasi uczniowie byli już m. in. we Włoszech (Bolonia) oraz na Wyspach Kanaryjskich (Fuerteventura).

Współpracujemy z Wydziałem Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej, co umożliwia uczniom np. odbywanie praktyk w tej uczelni. Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość uczestniczenia w konkursach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach oraz wycieczkach branżowych.
Szkoła kontynuuje wieloletnie tradycje w kształceniu fachowców w branży budowlanej. Jako jedna z nielicznych obecnie szkół posiadamy własne warsztaty szkolne, gdzie uczniowie odbywają część zajęć praktycznych oraz nawiązaliśmy współpracę z wieloma przedsiębiorstwami budowlanymi i firmami, prowadzonymi bardzo często przez naszych absolwentów, przyjmujących uczniów na praktyki. W budynku szkoły posiadamy pracownie specjalistyczne do zajęć teoretycznych oraz ćwiczeń. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna potrafi przygotować uczniów – zarówno w zakresie fachowej wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności praktycznych – do zdania egzaminów zawodowych oraz, do pracy zawodowej przy organizacji, wykonywaniu i kontrolowaniu robót wykończeniowych w budownictwie, a także do podejmowania nauki na wyższych uczelniach.