Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego

Cykl kształcenia: 5 lat

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, informatyka.
Przedmioty rozszerzone: język angielski.
Przedmioty uzupełniające: komputerowa obsługa programów branżowych.
Języki obce: język angielski - kontynuacja; drugi język do wyboru: niemiecki lub hiszpański.

W tej klasie uczeń zdobywa nowy zawód: technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego, który umożliwia organizowanie, zarządzanie oraz nadzorowanie robót związanych z konstrukcją, montażem i wykończeniem stoisk targowo-wystawienniczych, dzięki czemu może podjąć pracę związaną z imprezami targowymi, koncertami, festiwalami i festynami, a także potrafi aranżować nowoczesne witryny w salonach i sklepach.

W trakcie nauki uczniowie realizują program taki, jak w liceum ogólnokształcącym. Kształcimy w ogólnej wiedzy budowlanej ze szczególnym uwzględnieniem prac wykończeniowych w budownictwie, a także uczymy podstaw stolarstwa, meblarstwa oraz szeroko pojętej elektroniki. Ponadto dbamy o rozwój kompetencji miękkich, takich jak kontakt z klientem, asertywność, oraz znajomość języków obcych w stopniu komunikatywnym.

Zdobycie zawodu technika obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego daje możliwość zatrudnienia w firmach z branży targowo-wystawienniczej, firmach zajmujących się organizacją festiwali, festynów, koncertów i eventów o charakterze kulturalnym, artystycznym, a także w organizacjach wymagających fachowej wiedzy technicznej oraz kontaktu z klientem biznesowym. Absolwent wyposażony będzie także w podstawową wiedzę z zakresu podejmowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, jak i przygotowywania dokumentacji przetargowej. Przedmiotem kształcenia będzie również sporządzanie kosztorysów.

Szkoła rozpoczyna kształcenie w tym zawodzie jako pierwsza w Polsce, dzięki czemu posiada ogromne wsparcie ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej, Polskiej Izby Przemysłu Targowego oraz licznych przedsiębiorstw branżowych.

Jako jedna z nielicznych szkół posiadamy własne warsztaty szkolne, w których uczniowie odbywają część zajęć praktycznych. Współpracujemy z wieloma przedsiębiorstwami partnerskimi. Część praktyk uczniowie odbywają także w zakładach pracy, gdzie mogą dokładnie poznać specyfikę zawodu oraz nawiązać szersze kontakty branżowe. W budynku szkoły posiadamy pracownie specjalistyczne do zajęć teoretycznych oraz ćwiczeń. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna potrafi bardzo dobrze przygotować uczniów - zarówno w zakresie fachowej wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności praktycznych - do zdania egzaminów zawodowych oraz, w przyszłości - pracy w branży targowo-wystawienniczej.

 

Absolwent szkoły w zawodzie technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

    w zakresie kwalifikacji BUD.30. Wykonywanie robót związanych z konstrukcją i montażem stoisk targowo-wystawienniczych i scen:

        montażu i demontażu metalowych konstrukcji i montażu stoisk targowo-wystawienniczych i scen;
        montowania systemów suchej zabudowy przy konstrukcji i montażu stoisk targowo-wystawienniczych i scen;
        wykonywania robót okładzinowych przy konstrukcji i montażu stoisk targowo-wystawienniczych i scen;
        wykonywania robót z drewna i materiałów drewnopochodnych stoisk targowo-wystawienniczych i scen
        wykonywania i uruchomienia instalacji elektrycznych i multimedialnych na podstawie dokumentacji technicznej.

    w zakresie kwalifikacji BUD.33. Projektowanie, nadzorowanie i organizacja robót związanych z konstrukcją i montażem stoisk targowo-wystawienniczych i scen:

        projektowania prac związanych z konstrukcją, montażem i wykończaniem stoisk targowo-wystawienniczych i scen
        organizowania i nadzorowania robót związanych z systemami suchej zabudowy przy konstrukcji, montażu i wykończaniu stoisk targowo-wystawienniczych i scen
        organizowania i nadzorowania robót związanych z konstrukcją, montażem i wykończeniem stoisk targowo-wystawienniczych i scen oraz sporządzanie kosztorysów.