Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Technik inżynierii sanitarnej

Cykl kształcenia: 5 lat
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, informatyka.
Przedmioty rozszerzone: język angielski.
Przedmioty uzupełniające: komputerowa obsługa programów branżowych.
Języki obce: język angielski - kontynuacja; drugi język do wyboru: niemiecki lub hiszpański.

Technik inżynierii sanitarnej jest zawodem przygotowującym do organizowania, prowadzenia i koordynowania prac związanych z montażem instalacji i urządzeń sanitarnych oraz obiektów sieci komunalnych.
W trakcie nauki uczniowie realizują program taki, jak w liceum ogólnokształcącym.

Przedmioty ogólnokształcące wspomagają przygotowanie do zdania egzaminu maturalnego a następnie do studiów wyższych na różnych kierunkach.
Absolwent jest także bardzo dobrze przygotowany do pracy zawodowej – zarówno w kraju jak i za granicą we współpracy z różnymi firmami.
W zakresie fachowej wiedzy zawodowej absolwent zdobędzie umiejętności niezbędne do organizowania i wykonywania robót przygotowawczych oraz robót właściwych związanych z budową sieci i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, wentylacyjno – klimatyzacyjnych oraz węzłów ciepłowniczych a także związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją oraz eksploatacją sieci komunalnych i instalacji sanitarnych.

Możliwości zatrudnienia:
- w przedsiębiorstwach instalacyjnych,
- biurach projektowych, administracjach budynków mieszkalnych i tym podobnych firmach,
- firmach budowlanych,
- w przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych,
- zakładach energetyki cieplnej i zakładach gazowniczych,
- państwowym nadzorze budowlanym,
- firmach zajmujących się dystrybucją materiałów i urządzeń sanitarnych.

Absolwent wyposażony będzie również w podstawową wiedzę z zakresu podejmowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej jak i przygotowania dokumentacji przetargowej.

W ramach programu Erasmus+ co roku uczniowie technikum mają możliwość odbycia zawodowych staży zagranicznych. Nasi uczniowie byli już m. in. we Włoszech (Bolonia) oraz na Wyspach Kanaryjskich (Fuerteventura).

Jako jedna z nielicznych szkół posiadamy własne warsztaty szkolne, gdzie uczniowie odbywają część zajęć praktycznych oraz nawiązaliśmy kontakty z wieloma przedsiębiorstwami i firmami instalacyjnymi prowadzonymi, bardzo często, przez naszych absolwentów, którzy przyjmują uczniów na praktyki. Część praktyk uczniowie odbywają także na Politechnice Poznańskiej. W budynku szkoły posiadamy pracownie specjalistyczne do zajęć teoretycznych oraz ćwiczeń. W szkole odbywają się również szkolenia organizowane przez specjalistyczne firmy instalacyjne, które od lat z nami współpracują, takie jak: Hansgrohe, Geberit, Junkers Bosch, RUG Riello, Kisan i Uponor. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna potrafi przygotować uczniów – zarówno w zakresie fachowej wiedzy teoretycznej jak i umiejętności praktycznych – do zdania egzaminów zawodowych oraz do pracy w budownictwie w zakresie szeroko rozumianych prac z zakresu inżynierii sanitarnej lub do dalszych studiów.