Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Technik architektury krajobrazu

Cykl kształcenia: 5 lat
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, informatyka.
Przedmioty rozszerzone: język angielski.
Przedmioty uzupełniające: biologia roślin.
Języki obce: język angielski - kontynuacja; drugi język do wyboru: niemiecki lub hiszpański.

W trakcie nauki uczniowie realizują program przedmiotów ogólnych taki, jak w Liceum Ogólnokształcącym. Technik architektury krajobrazu przygotowany jest do projektowania i kształtowania krajobrazu, realizacji i pielęgnacji terenów zieleni towarzyszących budynkom mieszkalnym, obiektom użyteczności publicznej, a także prowadzenia uproszczonej rachunkowości i kosztorysowania wraz z zastosowaniem zasad marketingu w działalności związanej z zawodem. Na zajęciach z przedmiotu projektowanie terenów zieleni uczniowie mają możliwość rozwijania swojej kreatywności, poczucia estetyki oraz wrażliwości na piękno natury i przyrody.
Dla osób lubiących prace manualne i interesujących się florystyką prowadzone są zajęcia z dekoracji i kompozycji florystycznych, w ramach których uczniowie wykonują różnego rodzaju aranżacje roślinne.
Uniwersytet Przyrodniczy oraz Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza objęły patronat nad klasami w zawodzie technik architektury krajobrazu, dzięki temu naszą tradycją stają się zajęcia i warsztaty prowadzone m.in. na Uniwersytecie Przyrodniczym-Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.
Szkoła uczestniczy w projektach „Szkolne Ogrody Poznania” zorganizowanych przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania – otrzymane wyróżnienie w konkursie i pozyskane dzięki temu środki finansowe umożliwiają upiększenie terenu zieleni wokół szkoły; EKO-ZSBD oraz wykonanie szkolnego ogródka warzywnego.

Możliwości zatrudnienia:
w firmach projektujących, zakładających i pielęgnujących ogrody,
w instytucjach państwowych zajmujących się zielenią miejską.

Absolwenci mogą również kontynuować naukę na uczelniach wyższych.

W ramach programu Erasmus+ co roku uczniowie technikum mają możliwość odbycia zawodowych staży zagranicznych. Nasi uczniowie byli już m. in. we Włoszech (Bolonia) oraz na Wyspach Kanaryjskich (Fuerteventura)

W zakresie fachowej wiedzy zawodowej uczniowie poznają podstawy opracowywania dokumentacji obiektów terenów zieleni, urządzania i pielęgnacji tych terenów oraz zadrzewień, urządzania i konserwacji różnych tzw. obiektów małej architektury. Zapoznani zostają z tematyką dotyczącą ochrony i kształtowania krajobrazu, przygotowaniem nasadzeń roślin ozdobnych a następnie ich pielęgnacją i utrzymaniem. Przedmiotem kształcenia będzie również organizacja prac związanych z budową i konserwacją obiektów małej architektury oraz zagadnienia podejmowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz z przygotowania dokumentacji przetargowej.

Zawód technika architektury krajobrazu powstał z potrzeby połączenia wiedzy i umiejętności budowlanych, architektonicznych i ogrodniczych, która jest niezbędna by kształtować nasze otoczenie zgodnie z obecnymi trendami. Nasza szkoła jest bardzo dobrze przygotowana do kształcenia w tym zawodzie. Współpracujemy z wieloma firmami specjalizującymi się w dziedzinie przyrodniczej i ogrodniczej. Uczniowie odbywają zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe w firmach specjalistycznych oraz na Uniwersytecie Przyrodniczym.
W budynku szkoły posiadamy pracownie specjalistyczne do zajęć teoretycznych oraz ćwiczeń.
Wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna potrafiąca w sposób prosty i zrozumiały przekazać tajniki fachowej wiedzy teoretycznej i praktycznej , gwarantuje dobre przygotowanie młodzieży do zdania egzaminów zawodowych oraz pracy w wyuczonym zawodzie lub dalszych studiów.