Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Monter konstrukcji targowo-wystawienniczych

Uczniowie będą zdobywali wiedzę teoretyczną z przedmiotów zawodowych nauczanych na terenie szkoły, natomiast zajęcia praktyczne mogą odbywać na warsztatach szkolnych oraz w zakładach pracy. Decyzja w tym zakresie należy do kandydata i jego rodziców - jest podejmowana przed rozpoczęciem nauki na cały jej trzyletni okres. Szkoła posiada wykaz zakładów pracy, które są zainteresowane przyjęciem uczniów jako młodocianych pracowników.

Przyszli monterzy konstrukcji targowo-wystawienniczych w trakcie nauki zawodu zapoznają się z różnymi rodzajami materiałów budowlanych, wykończeniowych, drzewnych oraz podstawami elektrotechniki. Jest to zawód szerokoprofilowy łączący wiele umiejętności wymaganych obecnie od fachowców pracujących przy kompleksowym wykonywaniu stoisk targowych, scen, a także witryn, wystaw i ekspozycji sklepowych. Absolwenci będą przygotowani m.in. do: wykonywania montażu systemów suchej zabudowy, robót malarskich, podstawowych prac stolarskich i meblarskich, wykonywania instalacji elektrycznych do 1kW. Zdobędą również wiedzę z zakresu gospodarki materiałami budowlanymi, kalkulacji, prawidłowej organizacji stanowiska pracy oraz przepisów BHP.

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

BUD.30. Wykonywanie robót związanych z konstrukcją i montażem stoisk targowo-wystawienniczych i scen.