Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Młodzi badacze w siedzibie Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Poznaniu

W dn. 7.02.2024 grupa uczniów i uczennic skupionych wokół projektu edukacyjnego „Żyli wśród nas…” odwiedziła poznańską synagogę i siedzibę Gminy Żydowskiej, mieszczącą się przy ul. Stawnej w Poznaniu. Spotkanie odbyło się dzięki uprzejmości pani Alicji Kobus, Przewodniczącej Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Poznaniu. Młodzież z zaciekawieniem wysłuchała wykładu pani Kobus, która zgrabnie żonglowała anegdotami z historii Żydów poznańskich, przeplatając je ciekawostkami i podstawowymi informacjami na temat judaizmu, a także podkreślając takie aspekty funkcjonowania człowieka jako jednostki w społeczeństwie jak potrzeba tolerancji, otwartości na różnorodność społeczną i kulturową, płynność kultur i zalety płynące z ich wzajemnego przenikania się. Zaciekawione audytorium miało tez okazję zobaczyć charakterystyczne przedmioty kultu religijnego, które zostały zgromadzone w synagodze. Wśród najważniejszych wymienić należy szofar, czyli tradycyjny róg bawoli związany ze świętem Rosz ha-Szana, tałes czy przepiękną chanukiję. Na szczególną uwagę zasługują zwoje Tory przechowywane w misternie wykonanym Aron ha-kodesz. Na koniec młodzież miała okazję zadać pytania. Serdecznie dziękujemy za ciepłe przyjęcie i interesujące wystąpienie.

Album - link

Opiekunowie projektu: Anna Mosur-Łukaszewska i Dawid Łuczak

Opublikowano: 09 luty 2024