Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Ósmoklasisto! Poznaj naszą szkołę - oferta kształcenia na rok szkolny 2024/2025

Drzwi otwarte - mapka wydarzenia

Pełna oferta kształcenia na rok szkolny 2024/2025 - link

Oferta kształcenia na rok szkolny 2024/2025 - prezentacja

Wybór ścieżki edukacyjnej w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych przy ul. Raszyńskiej 48 w Poznaniu to niezwykle atrakcyjna perspektywa dla młodych adeptów zawodów technicznych, a także osób chętnych do podjęcia nauki w klasach licealnych o profilu prawnym (kryminologia i resocjalizacja) lub psychologicznym (psychologia i resocjalizacja)
W skład Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych wchodzi Technikum Budowlano-Drzewne, Branżowa Szkoła I stopnia nr 28, XXVIII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła II stopnia nr 5 (kształcenie dorosłych).
Kształcimy fachowców, na których zapotrzebowanie na rynku pracy jest bardzo wysokie. W technikum umożliwiamy naukę w zawodach technik: budownictwa, robót wykończeniowych w budownictwie, inżynierii sanitarnej, technologii drewna, architektury krajobrazu, oraz  technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego.  
W branżowej szkole I stopnia można zdobyć zawód: stolarza, montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, montera sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych oraz montera konstrukcji targowo-wystawienniczych.
Od września 2022 roku jako pierwsi w Polsce, we współpracy z Polską Izbą Przemysłu Targowego bierzemy udział w projekcie MonterEXPO, prowadząc edukację w nowych zawodach (technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego, monter konstrukcji targowo-wystawienniczych). Wprowadzenie tych zawodów do oferty edukacyjnej szkoły spotkało się z dużym zainteresowaniem młodzieży, przy wielkiej aprobacie firm związanych z branżą targową, które umożliwiają młodzieży odbycie praktyki zawodowej.
XXVIII Liceum Ogólnokształcące prowadzi edukację w klasach o profilu prawnym (kryminologia i resocjalizacja) oraz psychologicznym (psychologia i resocjalizacja).
Dlaczego warto podjąć naukę w ZSB-D? Bo jest to szkoła z wieloletnią tradycją, fachową kadrą pedagogiczną, a nasz priorytet to solidny poziom kształcenia, przy jednoczesnym zapewnieniu dogodnych warunków nauki i przyjaznej atmosfery. Niezwykle istotny jest dla nas dobrostan uczennic i uczniów, dlatego w naszej szkole każdy ma możliwość skorzystania z pomocy psychologa i pedagogów szkolnych. Jesteśmy otwarci na potrzeby młodzieży i staramy się zapewniać także dobre warunki do odpoczynku między zajęciami. Szkoła dysponuje przyjazną strefą chillout dla uczniów, w której mogą odpocząć i naładować baterie. 
Jako jedna z nielicznych szkół w Poznaniu posiadamy własne warsztaty szkolne, zlokalizowane na poznańskim Dębcu. Jest to świetnie wyposażony, stale unowocześniany obiekt, gdzie w bezpiecznych warunkach, pod okiem fachowców młodzież odbywa zajęcia praktyczne. 
Doskonale zdajemy sobie sprawę, że do pełni sukcesu dydaktycznego nie wystarczy nauka w szkolnej ławce, dlatego zapewniamy naszej młodzieży uczestnictwo w wykładach, pokazach, warsztatach i szkoleniach branżowych, czy zagranicznych wyjazdach. Nie byłoby to możliwe bez kooperacji z uczelniami wyższymi, instytucjami i firmami. To dzięki współpracy opartej na umowach partnerskich, nasza młodzież zyskuje możliwość dokształcania się pod okiem fachowców, przedstawicieli firm - liderów branż, wykładowców uniwersyteckich. Uczennice i uczniowie liceum mają okazję przyglądać się pracy policji, służby więziennej oraz brać udział w wykładach prowadzonych przez sędziów, psychologów, pracowników UAM.
Umiejętności naszej młodzieży niejednokrotnie wykraczają poza ramy programowe. Od kilku lat reprezentanci ZSB-D osiągają spektakularne sukcesy na międzynarodowych zawodach EuroSkills. Nasi uczniowie zajmują wysokie lokaty w krajowych konkursach np. „Wyczarowane z drewna”, oraz z powodzeniem biorą udział w innych wydarzeniach, nie tylko związanych z kształceniem zawodowym np. w corocznym Turnieju Maszyn Wiatrowych. Z radością wspieramy talenty naszej młodzieży i doceniamy osiągnięcia w aktywnościach pozaszkolnych. 
W ramach programu Erasmus+ uczniowie technikum i branżowej szkoły I stopnia odbywają zawodowe staże zagraniczne. Nasi uczniowie byli już m. in. we Włoszech, Portugalii oraz na Wyspach Kanaryjskich. 
Niewątpliwym atutem ZSB-D jest dobra lokalizacja. Szkoła znajduje się przy ulicy Raszyńskiej 48 w Poznaniu (okolice Osiedla Kopernika i Górczyna), jest to świetnie skomunikowany rejon, do którego łatwo dostać się zarówno z obszaru miasta, jak i podpoznańskich gmin. Dodatkowo istnieje także możliwość zakwaterowania w bursie.