Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Liceum ogólnokształcące

28 Liceum Ogólnokształcące to placówka edukacyjna, która oferuje dwie specjalizacje: prawną oraz psychologiczną. W ramach profilu prawnego, uczniowie mają możliwość zgłębiania wiedzy z zakresu kryminologii i resocjalizacji, co pozwala im zrozumieć mechanizmy przestępczości oraz sposoby reintegracji społecznej. Natomiast klasa psychologiczna skupia się na zagadnieniach związanych z psychologią i resocjalizacją, umożliwiając młodzieży rozwijanie umiejętności z zakresu pracy z ludźmi oraz pomoc w procesie adaptacji społecznej. 28 Liceum Ogólnokształcące stawia więc na wszechstronny rozwój uczniów, dostarczając im wiedzy zarówno z dziedziny prawa, jak i psychologii, przygotowując ich do świadomego funkcjonowania w społeczeństwie.