Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Zawody budowlane

"Budownictwo jest sztuką przewidywania"- jak głosi napis w sali lekcyjnej i tak właśnie jest!

Technikum Budowlano-Drzewne kształci w zawodzie technik budownictwa oraz technik robót wykończeniowych w budownictwie

Od lat kształcimy młodych fachowców i przygotowujemy ich m.in. do prowadzenia i koordynowania prac budowlanych.

Nauka w zawodach budowlanych otwiera drogę zarówno do podjęcia pracy w branży budowlanej - w tym także do prowadzenia własnej działalności, jak i do dalszej nauki na uczelniach wyższych.

Absolwent wyposażony jest w szereg solidnych umiejętności, dzięki którym swobodnie znajdzie zatrudnienie w tej dynamicznej, dobrze opłacanej i wciąż rozwijającej się branży.
Kształcimy w ogólnej wiedzy budowlanej ze szczególnym uwzględnieniem komputerowego wspomagania projektowania. Uczymy m. in. kosztorysowania i wykonywania dokumentacji przetargowej.

W ramach programu Erasmus+ co roku uczniowie technikum mają możliwość odbycia zawodowych staży zagranicznych (Wyspy Kanaryjskie, Włochy).

Branżowa Szkoła kształci w zawodach:

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, betoniarz-zbrojarz, kamieniarz, zdun