Ułatwienia dostępu

Skip to main content

„Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSZ 1, ZSH, ZSBD oraz ZSGD z terenu miasta Poznania”

Informacja o realizacji projektu:

Miasto Poznań w okresie od 01.05.2022 do 30.06.2023 realizuje projekt nr RPWP.08.03.01-30-0045/21 pt.  „Rozwój kształcenia zawodowego w ZSB-D w Poznaniu" skierowany do uczniów Technikum Budowlano-Drzewnego i nauczycieli kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu.

Poniżej Harmonogram planowanych do realizacji form wsparcia w projekcie:

Doposażenie pracowni (technologii drewna, inżynierii sanitarnej/budownictwa oraz architektury krajobrazu) -  II-IV kwartał 2022

Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu - III-IV kwartał 2022:

- warsztaty florystyczne dla nauczycieli

- kurs operatora koparki jednonaczyniowej klasa III

- warsztaty renowacji mebli

- kurs operatora wózków jezdniowych

Podnoszenie kompetencji/kwalifikacji zawodowych uczniów - III kwartał 2022 - II kwartał 2023:

- zajęcia florystyczne dla uczniów,

- zajęcia z  renowacji mebli dla uczniów

- kurs operatora wózków widłowych dla uczniów.

Staże uczniowskie  - III kwartał 2022.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 , Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

  • Kliknięć: 261