Ułatwienia dostępu

Skip to main content

„Rozwijamy skrzydła kariery – podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu”

Projekt „Rozwijamy skrzydła kariery – podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu”

ZADANIE 1 WNIOSKU – ADAPTACJA I WYPOSAŻENIE PRACOWNI ZAWODOWYCH

13 lipca- 14 sierpnia 2020 r.

Prace remontowe - malowanie hali budynku warsztatów szkolnych ul.Świerkowa 10

Wykonawca: Firma Armoks-Bud

ZADANIE 3 WNIOSKU – STAŻE ZAWODOWE DLA UCZNIÓW

23 uczniów z klasy 2aT (2019/2020) odbywa staż w terminie 01.12.2019 r. - 31. 08. 2020 r.

45 uczniów z klas 4abfT i 4dT (2020/2021) odbywa staż w terminie 02-29. 09. 2020 r.

2 uczniów z klasy II GfwT (2020/2021) odbywa staż w terminie 14.10 - 19.12.2020 r.

ZADANIE 4 WNIOSKU – KURSY ZAWODOWE DLA UCZNIÓW
FIRMA ATC - KURS WÓZKÓW WIDŁOWYCH – 12 uczniów klas III abft, III dt, II at  - 52 godzin zajęć teoretycznych

Godz.16.00 - 20.00

14,15,21,22,23 lipca 2020r.

18,19,20,25,26 sierpnia 2020r.

Zajęcia praktyczne  (15 godzin) odbędą się w dwa dni weekendowe września - 19-20. 09. 2020 r. oraz 26-27. 09.2020 r.

w godzinach: soboty - 8:00 - 16:00, niedziele - 8:00-15:00

Miejsce: siedziba firmy – ul. Mrągowska 11 Poznań

Egzamin  - 4 grudnia 2020 r.

ZADANIE 4 WNIOSKU – KURSY ZAWODOWE DLA UCZNIÓW
FIRMA ATC - KURS OPERATORA KOPARKO-ŁADOWARKI dla trzech uczniów z klas 3abT, 4abfT, 4dT

Zajęcia teoretyczne (52 godziny) odbędą się w godzinach 16:00 - 21:00 w dniach 05-14. 10. 2020 r.

Miejsce: siedziba firmy – ul. Mrągowska 11 Poznań

Zajęcia praktyczne (86 godzin) odbędą się w godzinach  13:30-21:00 w dniach 15-26. 10. 2020 r.

Egzamin praktyczny - 21 listopada 2020 r.,

Egzamin teoretyczny 25 listopada 2020 r.


ZADANIE 6 WNIOSKU  – KURSY DLA NAUCZYCIELI
FIRMA ATC – KURS SPAWANIA -  część praktyczna – 3 nauczycieli – 120 godzin


Siedziba firmy – ul. Mrągowska 11 Poznań
6 – 19.07.2020r. /poniedziałek – piątek – 8.00 – 18.00, sobota, niedziela – 8.00 – 13.00

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

szkolenie: Revit Architektura II stopień
termin: 29-31 maja 2020 r.
miejsce: Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych, ul. Raszyńska 48, Poznań

szkolenie: Kurs spawania - zajęcia teoretyczne
termin: 12-14 czerwca 2020 r.
miejsce: ATC Poznań, ul. Mrągowska 11, Poznań

szkolenie: Autocad III stopień
termin: 19-21 czerwca 2020 r.
miejsce: Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych, ul. Raszyńska 48, Poznań

szkolenie: Autodesk Inventor II stopień
termin: 5-7 lipca 2020 r.
miejsce: Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych, ul. Raszyńska 48, Poznań

HARMONOGRAM UDZIELENIA WSPARCIA

Harmonogram udzielania wsparcia - Zajęcia dodatkowe - kurs Autocad dla uczniów - link

Harmonogram udzielania wsparcia - Zajęcia dodatkowe - kurs Kosztorysowanie NormaPro dla uczniów - link

Harmonogram udzielania wsparcia - Zajęcia dodatkowe - kurs Revit architektura dla uczniów - link

Harmonogram udzielania wsparcia - Zajęcia dodatkowe - kurs j. angielskiego zawodowego - moduł - technik architektury krajobrazu - link (W dokumencie znajdują się dwa moduły)

Harmonogram udzielania wsparcia - Zajęcia dodatkowe - kurs j. angielskiego zawodowego - moduł - technik inżynierii sanitarnej - link (W dokumencie znajdują się dwa moduły)

Harmonogram udzielania wsparcia - Zajęcia dodatkowe - Kurs na operatora koparko-ładowarki - firma ATC - teoria - link

Harmonogram udzielania wsparcia - Zajęcia dodatkowe - Kurs na operatora koparko-ładowarki - firma ATC - praktyka - link

 

Projekt „Rozwijamy skrzydła kariery – podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu” jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa 08. Edukacja, Działanie: 08.03. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie: 08.03.01. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy.
Wartość projektu: 761.342,45 zł, wkład UE: 684.487,45 zł.

Co jest celem projektu "Rozwijamy skrzydła kariery"?

Celem głównym Projektu jest podniesienie do 30.09.2020 jakości edukacji zawodowej Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława  Chrobrego poprzez współpracę z firmami z branż budowlanych i drzewnych, organizacje staży dla 70 (10K, 60M) Uczniów u Pracodawców, doposażenie i modernizację pracowni warsztatowych, podniesienie kwalifikacji Nauczycieli przedmiotów zawodowych i doradztwo edukacyjno-zawodowe dla Uczniów.

Co zyskają uczestnicy projektu "Rozwijamy skrzydła kariery"?

Darmowe kursy zawodowe – Uczestnicy Projektu będą mieli możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i zwiększenia szansy na przyszłe zatrudnienie.
Staże zawodowe – to szansa na zdobycie nowych doświadczeń zawodowych. Stażyści otrzymują stypendia stażowe w wysokości 1,500,00 złotych netto za 150 godzin stażu.
Indywidualne doradztwo zawodowe – doświadczony Doradca Zawodowy pomoże Uczestnikom Projektu określić mocne i słabe strony oraz zaplanować dalsze działania, jak najszybciej znaleźć pracę.

Kto może skorzystać ze wsparcia oferowanego w ramach projektu "Rozwijamy skrzydła kariery"?

Projekt kierowany jest do Uczniów Zespołu Szkół Budowlano – Drzewnych im. Bolesława Chrobrego.
Ze względu na specyfikę Projektu rekrutacja ma charakter zamknięty i będzie prowadzona przez Partnera tj. ZSBD pośród Uczniów Szkoły.

Projekt planowany jest łącznie dla 70 osób, w tym 10 kobiet i 60 mężczyzn.

Masz pytania dotyczące projektu "Rozwijamy skrzydła kariery"? Skontaktuj się z nami:
Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych
im. Bolesława Chrobrego
ul. Raszyńska 48
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy do składania ofert na zakup podręczników szkolnych zgodnie z przedmiotem rozeznania:

Rozeznanie rynku w ramach Projektu„Rozwijamy skrzydła kariery - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu” dotyczące zamówienia na zakup podręczników szkolnych - pdf do pobrania

Zapraszamy do składania ofert na usługi szkolenia z języka angielskiego zawodowego zgodnie z przedmiotem rozeznania:

Rozeznanie rynku w ramach Projektu „Rozwijamy skrzydła kariery - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu” dotyczące zamówienia na świadczenie usługi szkolenia z języka angielskiego zawodowego - pdf do pobrania

Zapraszamy do składania ofert na usługi szkoleń zawodowych zgodnie z przedmiotem rozeznania:

Rozeznanie rynku w ramach Projektu„Rozwijamy skrzydła kariery - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu” dotyczące zamówienia na świadczenie usługi szkolenia zawodowego z zakresu: programu CAD, programu Revit Architecture lub równoważny, programu Autodesk Inventor lub równoważny, programu Norma PRO lub równoważny - pdf do pobrania

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie robót budowlanych z zakresu: malowanie hali budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych, ul. Świerkowa 10, 61-472 Poznań zgodnie z przedmiotem rozeznania:

Rozeznanie rynku w ramach Projektu „Rozwijamy skrzydła kariery - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu” dotyczące zamówienia na wykonanie robót budowlanych: malowanie hali budynku warsztatów szkolnych ZSB-D przy ul. Świerkowej 10 w Poznaniu: szczegóły - link

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem wsparcia:

W związku z realizacją projektu „Rozwijamy skrzydła kariery - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu” (Nr RPWP.08.03.01-30-0061/18), dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 08. Edukacja Działanie: 08.03. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Poddziałanie: 08.03.01. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy. Beneficjent aktualizuje harmonogram wsparcia: Doradztwo Zawodowe – doradztwo indywidualne, kursy zawodowe dla nauczycieli.

Dokumenty do pobrania:
Harmonogram wsparcia – DORADZTWO ZAWODOWE – INDYWIDUALNE - pdf do pobrania
Harmonogram wsparcia – DORADZTWO ZAWODOWE – WARSZTATY GRUPOWE - pdf do pobrania
Harmonogram wsparcia – KURSY DLA NAUCZYCIELI - pdf do pobrania

  • Kliknięć: 223