Ułatwienia dostępu

Skip to main content

"Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania"

Celem projektu jest poprawa systemu kształcenia w 23 szkołach zawodowych zlokalizowanych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia konkurencyjności gospodarczej poprzez zwiększenie dostępności do wykwalifikowanej kadry specjalistów na rynku pracy.

W ramach projektu przewidywany jest zakup i doposażenie w sprzęt służący dydaktyce dla 23 szkół - zawodowych i techników – z terenu Metropolii Poznańskiej tj. Miasta Poznań, Gminy Oborniki oraz Powiatu Śremskiego Realizacja projektu poprawi jakość i efekty kształcenia w 50 zawodach oraz umożliwi dopasowanie nauczania do potrzeb rynku pracy.


Projekt dofinansowywany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych WRPO 2014-2020
Całkowita wartość projektu – 17 847 433,02 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania: 15 170 318,06 zł
Poziom dofinansowania dla projektu – 85%

  • Kliknięć: 210